Gimnazjum nr 16
V
szkoła archiwalna
ul. S. Konarskiego 2
30-049 Kraków
tel: 126331383

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
język angielski 164 71
religia 48
język niemiecki 15 40
matematyka 16 35
fizyka 8 33
biologia 20 24
informatyka 8 27
historia 18 16
geografia 6 18
język hiszpański 12 15

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.