Gimnazjum nr 16
V
status: przekształcone w Szkoła Podstawowa nr 33
ul. S. Konarskiego 2
30-049 Kraków
tel: 126331383

Języki obce

  • języki nowożytne
    • język angielski
    • język francuski
    • język hiszpański
    • język niemiecki

Ważnym punktem odniesienia w formułowaniu wymagań dla uczących się języka obcego były zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczące rozwijana kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.

Pierwszy język obcy nauczany jest obecnie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a dwa języki obce od gimnazjum. W podstawie dla języka obcego przewidziano wiele wariantów odpowiadających różnym sytuacjom, wynikającym z kontynuacji lub rozpoczynania nauki danego języka na kolejnych etapach edukacyjnych.