ul. Doktora Judyma 10
30-436 Kraków
tel: 122622515

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
taniec hip hop (płatne) 35
gry i zabawy gry i zabawy ruchowe 34
informatyka koło komputerowe 26
muzyka chór szkolny 25
taniec baletowe(płatne) 24
szachy koło szachowe(płatne) 24
edukacja wczesnoszkolna zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne 24
piłka nożna sks piłka nożna 22
muzyka gra na pianinie (płatne) 16
język niemiecki koło języka niemieckiego 16
koszykówka koszykówka (zajęcia płatne ) 16
przyroda koło przyrodnicze 16
sztuki walki judo na wesoło (płatne) 16
taniec towarzyski Klub Elita (płatne) 15
plastyka Mały Artysta 15
wspomaganie rozwoju ucznia zajęcia dla ucznia zdolnego 15
siatkówka sks piłka siatkowa 15
koszykówka sks koszykówka 15
matematyka koło matematyczne 12
historia koło historyczne 9
język polski koło języka polskiego 8
psychopedagogika zajęcia socjoterapeutyczne 6
język angielski koło języka angielskiego 6
język polski jako język obcy indywidualne zajęcia z uczniem obcojezycznym 6
czytelnictwo koło miłośników czytania 6
bibliotekoznawstwo koło biblioteczne 6
muzyka koło gitarowe 5

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.