ul. Doktora Judyma 10
30-436 Kraków
tel: 122622515

Zaangażowanie


Brak informacji. Można poszukać ich na stronie internetowej szkoły, można bezpośrednio skontaktować się ze szkołą.


Głosowania pomagają w poznaniu opinii szkolnej społeczności. To może być dobry punkt wyjścia do dyskusji i szkolnych debat. Do rozwijania kompetencji społecznych.

Szkoły mogą wykorzystać formułę konkursu oskarowego do wyboru kategorii, do ustalenia nominacji i przeprowadzenia w "szkolnej akademii" głosowania. Każdy taki konkurs może być wydarzeniem - początkiem bądź podsumowaniem szkolnych debat.