ul. Doktora Judyma 10
30-436 Kraków
tel: 122622515

Aktywa szkołyBrak informacji. Można poszukać ich na stronie internetowej szkoły, można bezpośrednio skontaktować się ze szkołą.


Prezentowane tu jest zaangażowanie szkoły w projekty mające wymiar co najmniej wojewódzki. Uczestnictwo w projektach (w tym w projektach unijnych) ma charakter dobrowolny, świadczyć może o dużej aktywności szkoły.

Informacje o projektach, ich organizatorach, o potencjalnych korzyściach i znaczeniu przyznawanych certyfikatów można znaleźć na podanych stronach internetowych.