ul. Doktora Judyma 10
30-436 Kraków
tel: 122622515

Mocne strony

tym dziale dyrektor placówki oświatowej prezentuje

 1. aktywa placówki: osiągnięcia uczniów (dzieci), nauczycieli i szkoły (przedszkola),
 2. specjalizację/profil szkoły (przedszkola), oferta zajęć dodatkowych,
 3. autorskie projekty szkoły (przedszkola), w tym projekty rodziców (best practice)
 4. autoprezentację szkoły (przedszkola)

Aktywa placówki to osiągnięcia

 • uczniów: podawana jest liczba laureatów i finalistów konkursów z podziałem na typ konkursu, obszar, etap i dziedzinę
 • nauczycieli: podawana jest statystyka dotycząca stopni awansu, ukończonych studiów podyplomowych, certyfikatów, publikacji
 • społeczności placówki: podawana jest informacja dotycząca udziału placówki w zewnętrznych projektach (w tym unijnych), zdobytych certyfikatów

Specjalizację/profil szkoły (przedszkola) opisuje:

 • wybrana, ponadstandardowa oferta zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych (przedmiotowych, artystycznych, sportowych, językowych)
 • ponadstandardowa oferta wyposażenia szkoły (przedszkola)

Autorskie projekty szkoły (przedszkola) nawiązujące do wizji i misji szkoły (przedszkola) to m.in.

 • tradycje placówki, specjalne wydarzenia (eventy)
 • projekty inicjowane przez rodziców (współpraca z lokalnym środowiskiem, wolontariat)

Autoprezentacja szkoły (przedszkola) to m.in.

 • linki do szkolnych biuletynów, czasopism, blogów
 • linki do materiałów promocyjnych
 • wykorzystanie kanału youtube do autoprezentacji przygotowanych przez społeczność placówki,