ul. Doktora Judyma 10
30-436 Kraków
tel: 122622515

Wizja

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” /Seneka/

Wizja

Chcemy być Szkołą, w której:

 • każdy uczeń i nauczyciel osiąga sukces
 • każdy uczeń i nauczyciel jest twórczy, kreatywny i pełen inicjatywy
 • proces zdobywania i przekazywania wiedzy daje wszystkim uczestnikom radość i satysfakcję
 • jakość jest sprawą każdej osoby związanej ze szkołą
 • nie stosuje żadnych środków przymusu, a jedynie zachętę i nagrodę

Każdy absolwent:

 • osiąga najwyższy pułap swoich możliwości
 • §rozwija swoją osobowość, kształtuje charakter i dąży do realizacji własnych pragnień i marzeń
 • jest wytrwały i śmiało patrzy w przyszłość

Misja

Misja

Jesteśmy Szkołą:

 • kieruje się czytelnym systemem wartości i uniwersalnymi zasadami etyki
 • uczy miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycji przy równoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata
 • szanuje godność i wolność światopoglądowąoraz wyznaniową każdego człowieka
 • zapewnia uczniom, rodzicom i pracownikom poczucie bezpieczeństwa
 • wspiera wszechstronny rozwój uczniów w wymiarze intelektualnym, społecznym i duchowym
 • oferuje dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia
 • sprzyja promocjizdrowia, propaguje sport, turystykę i czynna rekreację
 • wspiera ducha odpowiedzialności i partnerstwa między uczniami i pracownikami, miedzy Rodzicami i Szkołą, między społecznością lokalną i szkolną
 • ustawicznie doskonali swoją kadrę, by sprostać nowym wyzwaniom edukacyjnym i cywilizacyjnym
 • tworzy przyjazny klimat pracy i współpracy

Strona internetowa naszej szkoły: http://sp97.krakow.pl/  Zapraszamy! :)