ul. Wileńska 9B
31-413 Kraków
tel: 124114934

Wizja

Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie jest szkołą środowiskową (pokoleniową), w której panuje przyjazna dziecku atmosfera tolerancji, szacunku, troski i zrozumienia Jego potrzeb.


Misja

Wychowujemy człowieka poszukującego pozytywnych wartości, rozszerzającego swoje zainteresowania, posiadającego wiedzę na najwyższym poziomie umożliwiającą dalsze kształcenie, przygotowanego do życia w społeczeństwie i współczesnym świecie.

Jesteśmy szkołą: 

  • przyjazną uczniom, rodzicom i środowisku lokalnemu
  • bezpieczną
  • fachowo i sprawnie zarządzaną
  • stymulującą rozwój i przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu
  • opartą na profesjonalizmie
  • nowoczesną, bo działającą w oparciu o nowoczesne formy i środki działania
  • tradycyjną, bo opartą o tradycyjne wartości, szacunek i przywiązanie do dziedzictwa narodowego, historii i kultury
  • umiejąca radzić sobie z problemami i wyzwaniami
  • otwartą na świat