ul. Wileńska 9B
31-413 Kraków
tel: 124114934

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
przedmioty przyrodnicze 3 20 511
matematyka 73 24 378
język angielski 28 2 324
przedmioty humanistyczne 282 203 57
plastyka 459 58 68
przyroda 138
wiedza o Krakowie 247
dziennikarstwo 72 13 24
ochrona środowiska 46
informatyka 16 31 21

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.