ul. Feliksa Szlachtowskiego 31
30-132 Kraków
tel: 126370110