Szkoła Podstawowa nr 89
XV
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
os. Piastów 34A
31-624 Kraków
tel: 126481058

Zaangażowanie


Brak informacji. Można poszukać ich na stronie internetowej szkoły, można bezpośrednio skontaktować się ze szkołą.


Lista obejmuje projekty szkolne w podanej dziedzinie/zakresie realizowane w ostatnich latach. Szersze informacje o projektach można znaleźć na wskazanych stronach internetowych.

Szkolne projekty ukazują zaangażowanie i aktywność szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Realizacja projektów sprzyja rozwijaniu ważnych kompetencji społecznych, przygotowuje do podejmowania wyzwań, uczestnictwa, zaangażowania.

Zachęcamy do odwiedzenia strony szkoły www.sp89krakow.pl