os. Piastów 34A
31-624 Kraków
tel: 126481058

Aktywa szkołyOrganizacja Projekt Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
Colgate Radosny uśmiech- Radosna Przyszłość 2007 2010
Sanepid Program Profilaktyki Astmy 2009 2010
Projekty UE Akademia Młodych Matematyków 2009 2011
Fundacja Bronisława Geremka Szkoła Równego Traktowania 2014 2015
Agencja Rynku Rolnego Owoe i warzywa w szkole 2009 2015
Instytut Geofizyki PAN Projekt Edusciense 2014 2015
BOŚ Aktywnie po zdrowie 2013 2015
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Odblaskowa Szkoła 2010 2015
Ministerstwo Edukaji Narodowej Szkoła w Ruchu 2013 2015
Ministerstwo Zdrowia Kodeks walki z rakiem 2011 2015
Sanepid Trzymaj formę 2010 2015
Małopolskie Kuratorium Oświaty Czysta Małopolska 2013 2015
Sanepid Czyste powietrze wokół nas 2012 2015
Uniwersytet Dzieci Uniwersytet Dzieci 2011 2015
Centrum Nauki Kopernik Klub młodego Odkrywcy 2013 2015
Sanepid Nie pal przy mnie proszę 2012 2015
Straż Miejska Kraków Prawo i my 2005 2015
Fundacja Wiosna Akademia Przyszłości 2011 2015
WOŚP Ratujemy i uczymy ratować. 2008 2015
Fundacja Wiosna Szlachetna Paczka 2012 2015
Agencja Rynku Rolnego Mam kota na punkcie mleka 2014 2015
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Bezpieczna Przyjazna Szkoła 2007 2015
Agencja Rynku Rolnego Mleko w szkole 2005 2015
Małopolska Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 2005 2015
Projekty UE Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 2013 2015
CEO Koduj z Klasą 2015 2016
MEN Książki naszych marzeń 2015 2016
CEO Edukacja globalna 2016 2017
CEO Mistrzowie kodowania 2016 2017

Prezentowane tu jest zaangażowanie szkoły w projekty mające wymiar co najmniej wojewódzki. Uczestnictwo w projektach (w tym w projektach unijnych) ma charakter dobrowolny, świadczyć może o dużej aktywności szkoły.

Informacje o projektach, ich organizatorach, o potencjalnych korzyściach i znaczeniu przyznawanych certyfikatów można znaleźć na podanych stronach internetowych.