os. Piastów 34A
31-624 Kraków
tel: 126481058

Organizacja pracy


Nazwa jednostki Średnia w tygodniu PN WT ŚR CZ PT
Świetlica szkolna 6:30 - 17:00 6:30 - 17:00 6:30 - 17:00 6:30 - 17:00 6:30 - 17:00
Pedagog 9:30 - 15:30 9:00 - 15:00 11:30 - 17:00 9:00 - 15:00 11:30 - 17:00
Biblioteka 7:50 - 13:50 9:20 - 15:20 7:50 - 10:50 7:50 - 13:50 7:50 - 13:50
Szkoła Podstawowa nr 89 7:10 - 16:05 8:00 - 16:55 7:10 - 16:05 8:00 - 16:05 8:00 - 15:10

Tu można sprawdzić, czy szkoła pracuje na zmiany.

Organizacja pracy szkoły nie ogranicza się do podziału lekcji. Ważne są informacje o dostępności opieki medycznej i pedagogiczno-psychologicznej.

Organizacja pracy szkoły obejmuje opis szerokiej palety usług poza samymi lekcjami. Ta oferta ma znaczący wpływ na sukces szkoły rozumianej jako środowisko. Dziś, gdy szkoła straciła monopol na przekazywanie wiedzy coraz bardziej istotna staje się kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy i rozwój kompetencji społecznych.

Naszym uczniom zapewniamy:

 • Życzliwą i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozbudzaniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem;
 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • Wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami zewnętrznych sprawdzianów,
 • Opiekę pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy,
 • Zajęcia fakultatywne przygotowujące do sprawdzianu
 • Nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne i komputery,
 • Bogatą ofertę imprez kulturalnych, konkursów, wycieczek
 • Zajęcia świetlicowe w godzinach 6:45 – 17:00, osobna świetlica dla sześciolatków,
 • Certyfikaty Szkoły Promującej Zdrowie i Bezpieczeństwo
 • Opiekę pielęgniarską i stomatologiczną,
 • Możliwość korzystania z ciepłego posiłku, oferujemy domowe obiady,
 • Od września 2014 roku dziennik elektroniczny w klasach IV – VI.

Naszym uczniom oferujemy:

 • Pobudzenie wyobraźni i odkrywanie własnej wrażliwości poprzez kontakt ze sztuką:
 • Teatr
 • Operetka
 • Film
 • Koncerty w Filharmonii
 • Wystawy w muzeach
 • Spotkania z przedstawicielami kultury
 • Wszechstronny rozwój fizyczny:
 • Promocja sportu i zdrowego stylu życia
 • Zajęcia rekreacyjno – sportowe na terenie szkoły
 • Alternatywne zajęcia wychowania fizycznego
 • Gimnastyka korekcyjna dla najmłodszych
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • Wycieczki turystyczne
 • Udział w zawodach sportowych
 • Akademia Siatkówki
 • Atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego:
 • Konkursy
 • Wycieczki przedmiotowe
 • „Zielone szkoły”
 • Uroczystości szkolne

Rozwój możliwości twórczych i uzdolnień podczas licznych zajęć dodatkowych:

 • przedmiotowych
 • językowych
 • informatycznych
 • ekologicznych
 • plastyczno - artystycznych
 • wokalnych
 • czytelniczych
 • ortograficznych
 • sportowych

Pomoc uczniom z niepowodzeniami szkolnymi:

 • Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze
 • Pomoc w nauce w świetlicy szkolnej
 • Opieka nad dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Wiosna w ramach projektu Akademia Przyszłości