os. Piastów 34A
31-624 Kraków
tel: 126481058

Oferta

OFERTA PLACÓWKI

Misją szkoły jest zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności, ich wszechstronny rozwój pod kierunkiem wykwalifikowanych specjalistów i pedagogów, a także przygotowanie do życia w zmieniających się warunkach i sytuacjach. Budynek naszej placówki znajduje się w centrum osiedla Piastów w Krakowie. Położony jest z dala od ruchliwych ulic, otoczony pięknym ogrodem oraz parkiem. Rozległy teren jest ogrodzony, a tym samym bezpieczny dla naszych uczniów. Budynek jest monitorowany na zewnątrz oraz wewnątrz. Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie przerw czuwają dyżurujący nauczyciele. W wyniku kilkuletnich działań nauczycieli placówka uzyskała certyfikat "Bezpieczna szkoła". Do dyspozycji uczniów przeznaczone są 24 sale dydaktyczne, w tym pracownie językowe, komputerowe oraz przedmiotowe: fizyczno-chemiczna, biologiczna i geograficzna. Oprócz tego uczniowie korzystają z 3 mniejszych sal przeznaczonych do zajęć w grupach. Sale lekcyjne są estetyczne, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne np. tablice multimedialne i stanowiska komputerowe dla uczniów. Nauczyciele korzystają wyłącznie z dziennika elektronicznego. Ma to korzystny wpływ na stały, bieżący kontakt rodzica z wychowawcą. Uczniowie klas 1 - 3 zdobywają wiedzę w salach znajdujących się na parterze szkoły. Ławki oraz krzesła zostały dostosowane do warunków fizycznych młodszych uczniów. Szafki w salach lekcyjnych umożliwiają uczniom pozostawianie części podręczników oraz przyborów szkolnych. Dla dzieci z trudnościami w nauce organizowane są zajęcia wyrównawcze oraz indywidualna pomoc. Szkoła zapewnia opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz medyczną (pielęgniarka szkolna). Od ubiegłego roku szkolnego uczniowie mogli korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej w gabinecie znajdującym się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, os. Dywizjonu 303 numer 66. W szkole znajduje się również nowoczesna biblioteka z czytelnią, stanowiskami komputerowymi dla uczniów oraz dostępem do internetu. Biblioteka jest sukcesywnie doposażana w nowe woluminy. W szkole funkcjonuje stołówka, a uczniowie mają możliwość korzystania ze zdrowych i smacznych posiłków w czasie trzech przerw obiadowych. Młodsi uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych. Świetlica czynna jest od godziny 06.30 do godziny 17.00. To bezpieczne miejsce będące również przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy. W szkole organizowane są liczne zajęcia dodatkowe, na wybór których mają wpływ rodzice, m.in. basen, zajęcia taneczne, zajęcia z robotyki, teatralne, sportowe, plastyczne, dziennikarskie, szachy, cheerleaders. Niektóre z zajęć są realizowane odpłatnie. Organizowane są także interesujące wycieczki edukacyjne i wyjazdy na "zieloną szkołę". Duży nacisk kładziemy na wyjścia uczniów do teatrów, muzeów, filharmonii, operetki oraz innych instytucji wspierających działalność dydaktyczno-wychowawczą. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności poprzez współorganizowanie oraz udział w imprezach kulturalnych, a także liczne działania wolontariackie. Szkoła współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Sportowym gdzie odbywają się bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci. Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach o zasięgu gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Nasza szkoła posiada certyfikaty: Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, Ogólnopolski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Uczniowie biorą udział w licznych projektach edukacyjnych oraz programach rządowych, takich jak "Kodeks walki z rakiem", "Nie pal przy mnie proszę", "Trzymaj formę", "Mleko i owoce w szkole", „Klimatyczna klasa”, "Znajdź właściwe rozwiązanie" oraz "Znamie? Znam je".

HISTORIA PLACÓWKI

Szkoła Podstawowa nr 89 rozpoczęła działalność 1 września 1982 r. Została wybudowana przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w ciągu niespełna roku i nadano jej wówczas imię płk Zbigniewa Załuskiego. Przez lata użytkowania budynek wraz z przylegającym otoczeniem uległy dużym zniszczeniom. W roku 2007 budynek został poddany gruntownej termomodernizacji zmieniając w ten sposób swój wygląd. W tym samym roku szkoła zmieniła patrona na bliższego uczniom pisarza prozy dziecięcej Kornela Makuszyńskiego. W kolejnych latach przy szkole powstało boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw. Od września 2017 szkoła została przekształcona w szkołę ośmioletnią. Jesteśmy placówką z wieloletnimi, wypracowanymi tradycjami. Absolwenci naszej szkoły doceniają wkład pracy kadry pedagogicznej, trud i zaangażowanie pracowników w wychowanie i przygotowanie do samodzielnego życia. Zostając rodzicami chętnie i świadomie wybierają naszą placówkę dla własnych pociech. Na przestrzeni ponad trzech dekad wykształciliśmy przedstawicieli wielu grup zawodowych, w tym obecnych pracowników nauki i kultury, lekarzy, prawników. Wielu uczniów po zakończeniu edukacji w naszej placówce kontynuuje naukę w najlepszych krakowskich szkołach.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.