os. Piastów 34A
31-624 Kraków
tel: 126481058

Baza szkoły


Nazwa jednostki Parametry Uwagi
Sklepik szkolny otwarty od 7:00 do 15:00 W czasie roku szkolnego sklepik jest czynny codziennie od 7:00 do 15:00. Można tu nabyć zarówno artykuły spożywcze, w tym świeże bułki i napoje, jak i przybory szkolne.
Biblioteka 4 stanowiska komputerowe Każdy czytelnik znajduje tu coś dla siebie.
Stołówka szkolna domowe obiady Prowadzona przez firmę zewnętrzną (wybieraną przez Dyrektora szkoły i Radę Rodziców). Dzieci mogą korzystać z dwudaniowych, świeżych i domowych obiadów, gotowanych przez panie kucharki.
Świetlica szkolna otwarta od 6:30 do 17:00 Obejmuje swoją opieką uczniów klas O-III oraz wszystkich uczniów dojeżdżających.
Pracownie komputerowe 40 komputerów Na terenie szkoły mamy dwie pracownie komputerowe: dużą (dla całej klasy) i małą (dla grupy klasowej). Korzystają z nich również młodsi uczniowie.
Gabinety specjalistyczne 4 W szkole znajduje się gabinet pedagoga, psychologa oraz logopedy. Jest też gabinet pielęgniarki.
Boisko wielofunkcyjne 30m x 60m Piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, bieżnia
Baza sportowo-rekreacyjna 4 sale Duża i mała sala gimnastyczna, sala taneczna oraz sala do gimnastyki korekcyjnej.
Sale edukacji wczesnoszkolnej 9 sal Każda z nich posiada komplet ergonomicznych stolików i krzeseł, przystosowanych do wzrostu uczniów, oraz szafki dla uczniów. Sale wyposażone są w nowoczesne i różnorodne pomoce dydaktyczne (m. in. komputery, projektory i niektóre w tablice interaktywne).
Sale przedmiotowe 14 sal Sale matematyczne i językowe, przyrodnicza wyposażone w tablice multimedialne, ułatwiające prowadzenie lekcji i wspomagające nauczanie.

Baza szkoły (przedszkola) to nie tylko pomieszczenia. To co ważne, to wyposażenie tych pomieszczeń i ich dostępność.

Wobec współczesnych wyzwań istotna jest dostępność Internetu w szkole (Wi-Fi). Istotna jest informacja o dostępności świetlicy, o możliwości skorzystania z posiłków, o dostępności sali gimnastycznej i boiska.

Dobrze wyposażona i dostępna baza szkoły (przedszkola) sprzyja osiąganiu sukcesów dydaktycznych i pedagogicznych. W przypadku szkół dotyczy to nie tylko biblioteki (z dostępem do Internetu i multimediów) oraz pracowni przedmiotowych. W szkołach pojawiają się Centra Zabawy Wiedzą (wersja mikro Centrum Nauki Kopernik). Szkoły organizują przestrzeń dla uprawiania sportu i rekreacji udostępniając ją także poza lekcjami.

Szkoła Podstawowa Nr 89 usytuowana jest w centrum osiedla Piastów, Dzielnicy XV Mistrzejowice Północ w Krakowie. Budynek jest ogrodzony, z północnej strony graniczy z Parkiem Mistrzejowickim. Po remoncie i modernizacji szkoły, wszystkie obiekty bazy szkolnej są nowoczesne i dobrze wyposażone.

Korytarze szkolne są przestronne i jasne. Wyposażone w kąciki zabaw oraz stoliki. Mogą w prosty sposób pełnić też rolę sal teatralnych. Wszystkie sale kolorowe i wyposażone w nowe ławki, meble i pomoce dydaktyczne. W kilku salach uczniowie pracują z tablicą interaktywną, w każdej znajduje się komputer. Od 2014 roku wprowadzony zostanie dziennik elektroniczny w klasach IV – VI.

Również odświeżona i wzbogacona została baza sportowo - rekreacyjna szkoły. Nowe boisko wielofunkcyjne (od kwietnia do października realizowany projekt gminny „Mój trener, mój przyjaciel”), własny plac zabaw dla najmłodszych uczniów. Ponadto duża i mała sala gimnastyczna, sala do zabaw ruchowych i gimnastyki korekcyjnej oraz sala taneczna. Sale sportowe są bardzo dobrze wyposażone, dzięki m. in. udziałowi w licznych projektach unijnych. Ponadto uczniowie na wszystkich poziomach mogą korzystać z zajęć basenowych oraz lodowiska.

Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się sale edukacji wczesnoszkolnej. Każda z nich posiada komplet ergonomicznych stolików i krzeseł, przystosowanych do wzrostu uczniów, oraz szafki dla uczniów. Sale wyposażone są w nowoczesne i różnorodne pomoce dydaktyczne (m. in. komputery, projektory i niektóre w tablice interaktywne). Wystrój pomieszczeń jest bogaty i estetyczny. Urządzone są specjalnie dla potrzeb klas I - III, posiadają również kąciki do relaksacji i zabawy.

Na drugim piętrze oraz w wybranych salach pierwszego piętra znajdują się sale przedmiotowe dla klas starszych. Sale matematyczne i językowe, przyrodnicza wyposażone w tablice multimedialne, ułatwiające prowadzenie lekcji i wspomagające nauczanie. Na terenie szkoły mamy dwie pracownie komputerowe: dużą (dla całej klasy) i małą (dla grupy klasowej). Korzystają z nich również młodsi uczniowie.

W szkole istnieje miejsce dla najmłodszych milusińskich – oddziału przedszkolnego. Choć korzystają z różnych miejsc, mają też swoją dużą salę dostosowaną do ich zapotrzebowań. Dzieci objęte są licznymi i bardzo ciekawymi zajęciami dodatkowymi, od ruchowych, teatralnych po zajęcia przedsiębiorcze. Sala ta spełnia, po ich zajęciach, funkcje świetlicy dla sześciolatków.

Miejscem, do którego często zaglądają nasi uczniowie, jest szkolna biblioteka. Latem 2014 roku planujemy jej odremontowanie, aby zachęcić naszych podopiecznych nie tylko bogatymi zbiorami książek, czasopism, encyklopedii, przewodników, słowników, publikacji popularnonaukowych i lektur, ale i wspaniałym wystrojem. Każdy czytelnik znajduje tu coś dla siebie. Już motto biblioteki "Czytelnik jest tu osobą najważniejszą" i miła atmosfera, wprowadzana przez nauczyciela, oraz ciekawe i zajmujące zajęcia biblioteczne powodują, że uczniowie lubią tam przebywać. Dodatkowym atutem tego miejsca będzie doposażenie biblioteki w centrum multimedialne.

W naszej placówce znajduje się stołówka szkolna. Jest prowadzona przez firmę zewnętrzną (wybieraną przez Dyrektora szkoły i Radę Rodziców). Dzieci mogą korzystać z dwudaniowych, świeżych i domowych obiadów, gotowanych przez panie kucharki. W szkole działa się również sklepik (prowadzony również przez tę samą firmę). W czasie roku szkolnego sklepik jest czynny codziennie od 7:00 do 15:00. Można tu nabyć zarówno artykuły spożywcze, w tym świeże bułki i napoje, jak i przybory szkolne. Wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły (również oddział przedszkolny), objęte są programem "Szklanka mleka" a uczniowie z klas I - III programem "Owoce w szkole".

Dużym powodzeniem cieszy się nasza świetlica szkolna. Obejmuje swoją opieką uczniów klas O-III oraz wszystkich uczniów dojeżdżających. Uczniowie przebywający na świetlicy biorą udział w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy, mogą korzystać z gier, występować z własnymi pomysłami organizowania czasu spędzanego na świetlicy, mogą również pod opieką wychowawcy świetlicy korzystać z sal szkolnych oraz boisk. Oprócz opieki nad dziećmi oferuje zajęcia ruchowe i plastyczne, a także pomoc w odrabianiu prac domowych.

Sprawnie działa w szkole Samorząd Uczniowski, m.in. organizując wiele imprez kulturalnych, a także rozrywkowych, takich jak: Andrzejki, Walentynki, Dzień Chłopca, szkolne dyskoteki. Włącza się również w akcje charytatywne np. Szlachetna Paczka, pomoc Hospicjum Św. Łazarza, uwrażliwiając dzieci na problemy społeczne.

W szkole znajduje się gabinet pedagoga, psychologa oraz logopedy. Jest też gabinet pielęgniarki. Przez trzy dni w tygodniu w gabinecie tym pełni dyżur pielęgniarka. Wykonuje ona bilanse zdrowia a w razie zaistnienia potrzeby udziela pomocy uczniom. W innym gabinecie medycznym raz w tygodniu lekarz – stomatolog przyjmuje dzieci, których rodzice wyrażą na leczenie zgodę.

W okresie ferii zimowych oraz wakacji w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze, w ramach których dzieci, pod opieką nauczyciela, mogą skorzystać z szerokiej bazy szkoły, zorganizowanych przez nauczycieli wyjść na basen, spacerów i wycieczek. Mogą również skorzystać ze stołówki szkolnej.

Przy wejściu do szkoły znajduje się portiernia. Powstała ona w trosce o maksymalne bezpieczeństwo uczniów. Panie woźne uniemożliwiają osobom niepowołanym wejście do budynku szkolnego. Ponadto budynek jest monitorowany przez kamery zewnętrzne, jak i wewnętrzne.