os. Piastów 34A
31-624 Kraków
tel: 126481058

Informacje

W tym dziale dyrektor szkoły (przedszkola) prezentuje

 1. informacje o obowiązujących w szkole (przedszkolu) regulacjach
 2. informacje o terminach i warunkach świadczonych usług
 3. informacje przekazane przez Radę Rodziców

Informacja o regulacjach obowiązujących w szkole (przedszkolu) to m.in.

 • linki do statutu i szkolnych (przedszkolnych) regulaminów (możliwy aktywny link do strony BiP)
 • w szkole linki do dokumentów opisujących wymagania przedmiotowe (system ocen) i egzaminacyjne
 • informacja o dostępności sekretariatu, dyżury dyrekcji i nauczycieli

Informacje o terminach i warunkach świadczonych usług to m.in.

 • dostępność świetlicy (godziny, liczba miejsc)
 • dostępność pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz opieki medycznej (terminy)
 • dostępność obiadów (warunki finansowe i organizacyjne)
 • dostępność dodatkowej płatnej oferty (np. kursy języków obcych).

Informacje przekazane przez Radę Rodziców to m.in.

 • inicjatywy i projekty rodziców adresowane do społeczności szkolnej (np. wycieczki, staże, spotkania z pracodawcami, wizyty w zakładach pracy, prezentacja swojego zawodu)
 • informacje o pracy na rzecz szkoły/przedszkola (pozyskiwanie partnerów, pozyskiwanie wyposażenia, wolontariat itp)
 • informacja o "szkole dla rodziców" - spotkania z zaproszonymi ekspertami, grupy wsparcia