os. Szklane Domy 2
31-972 Kraków
tel: 126441723

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
pływanie zajęcia na basenie klasy I-III 80
pływanie zajęcia na basenie klasy I-III 62
piłka nożna Koło sportowe dla klas I-III 32
piłka nożna Koło sportowe dla klas I-III 30
teatr Koło teatralne klasy I-III 22
matematyka i przedmioty przyrodnicze Zajęcia rozwijające 20
teatr Koło teatralne klasy I-III 20
przyroda Koło przyrodnicze 18
matematyka i przedmioty przyrodnicze Zajęcia rozwijające 18
przyroda Koło przyrodnicze 16
koszykówka Koszykówka - kl. IV-VI 15
taniec Koło taneczno-teatralne 14
umiejętności zajęcia rozwijające - klasy 3 14
wiedza o Krakowie Koło regionalne - klasa 1 14
historia Koło historyczne - kl. IV-VI 12
gry i zabawy Gry i zabawy doskonalące logiczne myślenie 12
siatkówka Siatkówka - kl. IV-VI 12
język angielski Koło języka angielskiego - kl.IV 12
taniec Koło taneczno-teatralne 12
korekcja i kompensacja Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 10
gimnastyka sportowa Zajęcia z gimnastyki 10
język angielski Koło języka angielskiego - kl.IV 10
programowanie programowanie-klasy 5 10
fizyka Koło fizyki - klasy 7 10
historia Koło historyczne - kl. IV-VI 10
teatr Koło teatralne - klasy 6 10
umiejętności Koło florystyczne 9
język angielski Koło języka angielskiego 8
technika Koło modelarskie 8
umiejętności Koło florystyczne-klasy 2 i 3 8
język angielski Koło języka angielskiego - klasy 6 8
matematyka i przedmioty przyrodnicze Koło przyrodnicze - klasy 4-7 8
umiejętności Zajęcia rozwijające - "Co mogę zrobić" - klasy 2 8
matematyka Gry i zabawy matematyczne-kl. I B 6
matematyka Koło matematyczne - klasa 2b 6
plastyka Koło plastyczne 6
logopedia Koło logopedyczne - klasa 3a 4

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.