os. Szklane Domy 2
31-972 Kraków
tel: 126441723

Zaangażowanie

Dziedzina zakres Projekt Liczba uczniów Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
wychowanie fizyczne WF z Klasą 240 2012
ochrona zdrowia i profilaktyka Ratujemy i uczymy ratować 220 2013
język angielski Angielski równych szans-klasy IV-VI 200 2013
Kids Athletics Kids Athletics 182 2014
ochrona zdrowia i profilaktyka W SP 88 ze zdrowiem nam po drodze 120 2015
kompetencje społeczne Edukacja Globalna 88 2013
wychowanie fizyczne Małopolska Szkoła w Ruchu-klasy I-III 66 2015
wiedza W SP 88 z ekologią nam po drodze 25 2016
wychowanie fizyczne Mały Mistrz 25 2016
ochrona zdrowia i profilaktyka Bezpieczne środowisko bez dymu tytoniowego

Lista obejmuje projekty szkolne w podanej dziedzinie/zakresie realizowane w ostatnich latach. Szersze informacje o projektach można znaleźć na wskazanych stronach internetowych.

Szkolne projekty ukazują zaangażowanie i aktywność szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Realizacja projektów sprzyja rozwijaniu ważnych kompetencji społecznych, przygotowuje do podejmowania wyzwań, uczestnictwa, zaangażowania.