os. Szklane Domy 2
31-972 Kraków
tel: 126441723

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
koszykówka 16
matematyka 1 1
język polski i dziennikarstwo 3
przedmioty humanistyczne 1
historia 1

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.

Jesteśmy organizatorami międzyszkolnych konkursów:

  • Międzyszkolny turniej piłki nożnej dla klas I-III
  • Międzyszkolny konkurs OMNIBUS
  • Międzyszkolny konkurs regionalny KRAK
  • Międzyszkolny konkurs KRAKUSEK