os. Teatralne 35
31-948 Kraków
tel: 126442309

Oferta

Jesteśmy szkołą sportową. W klasach I- III uczniowie dziewczęta trenują gimnastykę artystyczną lub siatkówkę, a chłopcy gimnastykę sportową lub siatkówkę. W klasach IV-VIII uczniowie trenują siatkówkę.

Treningi odbywają się w wymiarze 10 godz. tygodniowo (realizowanych w ramach planu lekcji).

Po zajęiach obowiązkowych uczniowie mogą trenować w klubach uczniowskich (OLIMPIA- gimnastyka artystyczna i sportowa) oraz SPARTA (siatkówka).

Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych; zajęcia wyrównawcze (np.dla dyslektyków) oraz koła zainteresowań, m.in.: plastyczne, chór, przyrodnicze, historyczne, matematyczne, polonistyczne).

Szkoła posiada stołówkę i sklepik.

Szkoła posiada salęgimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy przeznaczony do uprwiania gimnastyki sportowej i artystycznej oraz piłki siatkowej. Dzieci korzystają również z sali fitness, boiska i hali sportowej.

Szkoła posiada nowy plac zabaw.

Świetlica czynna jest w godz. 7.00-17.00.

Proponujemy wyjazdy na zielone i białe szkoły oraz obozy sportowe podczas ferii zimowych i wakacji.

Posiadamy certyfikaty:Szkoła z klasą, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, Klub Bezpiecznego Puchatka, Szkoła Odkrywców Talentów, Klub Przodujących Szkół, Siatkarski Ośrodek Szkolny.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.