os. Jagiellońskie 18
31-833 Kraków
tel: 126483414

Wizja

   Jesteśmy po to, aby:
 1. zapewnić edukację najwyższej jakości,
 2. wspomóc rodzinę w wychowaniu dziecka,
 3. pomóc dziecku poznać samego siebie i zrozumieć innych,
 4. umożliwić mu samodoskonalenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
 5. propagować zdrowy styl życia,
 6. kształtować nawyki kulturalnego zachowania,
 7. stymulować rozwój społeczny dziecka.

Misja

 1. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do życia poprzez wszechstronne i nowoczesne wykształcenie umożliwiające dalszą edukację.
 2. Stosujemy różnorodne metody nauczania i wychowania.
 3. Dążymy do tego, aby kierunki naszych działań wychowawczych były zgodne z oczekiwaniami rodziców.
 4. Zamierzamy wychować młodego człowieka świadomego własnej wartości, godności i indywidualności, potrafiącego sprostać wymaganiom społeczeństwa.
 5. Pragniemy budzić poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego i kraju, kształtować postawy tolerancji i szacunku dla różnych kultur, wyznań i tradycji.
 6. Kultywujemy tradycje regionalne i narodowe, ale równocześnie otwieramy się na kulturę Europy i świata.
 7. Za cel stawiamy sobie wychowanie człowieka obowiązkowego, aktywnego i odpowiedzialnego.
 8. Nasze działania opieramy na wartościach uniwersalnych uwzględniających chrześcijański system norm moralnych.