os. Złotego Wieku 4
31-615 Kraków
tel: 126483780

Aktywa szkołyOrganizacja Projekt Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
CEO Akademia uczniowska
Małopolska CIVIS ET PATRIA 2010
Projekty UE E-twinning - Europejska współpraca szkół 2016
Projekty UE Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków 2010
MEN Książki naszych marzeń 2015
Projekty UE Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy 2009
MEN Szkoła w ruchu 2016
CEO WF z klasą 2017 2018

Prezentowane tu jest zaangażowanie szkoły w projekty mające wymiar co najmniej wojewódzki. Uczestnictwo w projektach (w tym w projektach unijnych) ma charakter dobrowolny, świadczyć może o dużej aktywności szkoły.

Informacje o projektach, ich organizatorach, o potencjalnych korzyściach i znaczeniu przyznawanych certyfikatów można znaleźć na podanych stronach internetowych.