os. Złotego Wieku 4
31-615 Kraków
tel: 126483780

Oferta

Nasza Szkoła posiada 40- letnią tradycję. W Szkole uczy się 408 uczniów w 18 oddziałach. Nauczanym językiem obcym jest od pierwszej klasy język angielski, a od klasy siódmej język niemiecki i hiszpański. W Szkole prowadzi się również oddział zerowy.

Naszym celem jest stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dzieciom. Dbamy o higienę pracy i wysoki poziom kształcenia. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego ucznia i pomoc w każdej sytuacji. Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Jesteśmy Szkołą promującą szeroko rozumiany zdrowy styl życia. Bierzemy udział w wielu projektach edukacyjnych i akcjach oraz podejmujemy przedsięwzięcia proekologiczne.

Dążymy do wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania odpowiedzialnych wyborów życiowych, do ukształtowania osobowości prawej, uczciwej, mądrej, dobrej i twórczej. Realizacji powyższych celów sprzyja wyjątkowy, rodzinny klimat Szkoły, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, pedagog, logopeda, dobrze wyposażona biblioteka szkolna, czytelnia oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

Ofertę zajęć pozalekcyjnych tworzymy w oparciu o zgłaszane potrzeby i zainteresowania uczniów.

Oferta zajęć pozalekcyjnych:

Mocną stroną naszej Szkoły jest specjalistyczna opieka w świetlicy w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców. Nasza świetlica jest jedną z lepiej wyposażonych na terenie Krakowa, znajduje się w niej bardzo dużo najnowszych gier i zabawek a hojne darowizny rodziców gwarantują możliwość prowadzenia zajęć (m. in plastycznych) na bardzo wysokim poziomie. W świetlicy dzieci również mogą odrobić lekcje pod opieką nauczycieli.

W szkole funkcjonuje stołówka, która wydaje dwudaniowe obiady uwzględniające potrzeby żywieniowe dzieci.

Zapewniamy:

 • traktowanie każdego ucznia w sposób indywidualny,
 • wspomaganie rozwoju, pasji i zainteresowań uczniów,
 • realizację programu przez zespół nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych i dużym doświadczeniu pedagogicznym,
 • fachową pomoc (wychowawczą i pedagogiczną) skierowaną do uczniów i rodziców,
 • wczesne diagnozowanie oraz terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy oraz zajęcia dla dzieci dyslektycznych,
 • konsultacje dla uczniów i rodziców w ramach dyżurów nauczycielskich,
 • wszechstronny rozwój fizyczny w tym naukę pływania pod kierunkiem specjalisty,
 • podejmowanie przedsięwzięć proekologicznych,
 • wyjazdy nad morze w ramach „zielonych szkół”,
 • wspólne wyjścia na ciekawe spektakle teatralne, operowe i muzyczne,
 • udział dzieci w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim.

W naszej Szkole również prężnie działa Samorząd Uczniowski, który regularnie organizuje wiele ciekawych imprez m.in. Konkursy, akcje charytatywne i dyskoteki.

Baza dydaktyczna Szkoły to:


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.