os. Złotego Wieku 4
31-615 Kraków
tel: 126483780

Wizja

Dążeniem społeczności Szkoły Podstawowej nr 85 w Krakowie im. Księdza Kazimierza Jancarza jest zbudowanie takiej szkoły, gdzie uczy się i wychowuje w poszanowaniu i szacunku do drugiego człowieka i siebie samego, zdolnego do podejmowania odpowiedzialnych wyborów, świadomego własnej wartości, wyposażonego w umiejętności, które pozwolą mu poruszać się swobodnie w rzeczywistości świata współczesnego.


Misja

Nie uzupełniono