os. Na Skarpie 8
31-909 Kraków
tel: 124259205

Zajęcia dodatkowe





Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
wspomaganie rozwoju ucznia Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - 20 grup 160
wspomaganie rozwoju ucznia Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - 20 grup 160
wspomaganie rozwoju ucznia Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 13 grup 94
wspomaganie rozwoju ucznia Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 10 grup 80
matematyka Koło matematyczne - 6 grup 64
taniec Tańczę w Krakowie - 3 grupy 60
wychowanie fizyczne SKS 60
matematyka Koło matematyczne - 12 grup 60
matematyka Koło matematyczne – 4 grupy 53
muzyka Mała Muzotka – zajęcia rytmiczne – 4 grupy 46
przyroda Koła przyrodnicze - 9 grup 45
łyżwiarstwo Łyżwy – nauka i doskonalenie techniki jeżdżenia 45
pływanie Pływanie - nauka i doskonalenie 45
ekonomia Finanse dla najmłodszych - 2 grupy 42
kompetencje społeczne Rozwijanie umiejętności uczenia się – 2 grupy 42
taniec Tańczę w Krakowie - 2 grupy 42
taniec Tańce – 2 grupy 42
wychowanie fizyczne SKS - 2 grupy 41
sztuka Ceramika 41
matematyka Zajęcia doskonalące 41
matematyka Koła matematyczne - 8 grup 40
język hiszpański Koło języka hiszpańskiego - 2 grupy 40
plastyka Koło plastyczne - 2 grupy 40
plastyka Zajęcia artystyczne 40
chemia Koło chemiczne 40
informatyka Koło informatyczne - 8 grup 40
sztuka Koło teatralne - 3 grupy 37
wychowanie fizyczne Gimnastyka korekcyjna - 3 grupy 36
matematyka Koło matematyczne 36
wychowanie fizyczne Gimnastyka korekcyjna - 3 grupy 36
język angielski Koło lingwistyczne – 2 grupy 36
taniec Step To Dance – 2 grupy 36
karate Karate – 2 grupy 35
plastyka Kółko plastyczne – 2 grupy 34
plastyka Koło plastyczne - 2 grupy 32
informatyka Koła informatyczne - 6 grup 30
język polski Zajęcia doskonalące 30
kompetencje społeczne Trening Twórczego Myślenia - 3 grupy 30
przyroda Koło przyrodnicze - 6 grup 30
kompetencje społeczne Trening Twórczego Myślenia - 3 grupy 30
matematyka i informatyka Robotyka 29
teatr Koło teatralne – 2 grupy 27
wspomaganie rozwoju ucznia Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - 5 grup 25
plastyka Koło artystyczne – 2 grupy 25
dziennikarstwo Koło dziennikarskie 25
wspomaganie rozwoju ucznia Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - 5 grup 25
muzyka Chór szkolny 25
taniec Koło taneczne 24
muzyka Chór szkolny 24
język angielski Koło lingwistyczne 24
karate Karate - 2 grupy 24
dziennikarstwo Koło literackie 24
kompetencje społeczne Rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych – 7 grup 24
sztuka Koło teatralno - filmowe 21
wychowanie fizyczne SKS 21
muzyka Kółko wokalno- artystyczne 21
taniec Step to dance 21
muzyka Chór 20
sztuka Ceramika z plastyką - 2 grupy 20
karate Karate - 2 grupy 20
matematyka i informatyka Robotyka - 2 grupy 20
wychowanie fizyczne Piłka ręczna 20
szachy Koło szachowe – 2 grupy 20
taniec Step to dance 18
dziennikarstwo Koło literackie – 2 grupy 18
wychowanie fizyczne SKS 17
wychowanie fizyczne Mistrz sportu 16
szachy Szachy - 2 grupy 16
sztuka Filharmonia z klasą – 2 grupy 16
taniec Koło taneczne O’lle 16
język hiszpański Koło j. hiszpańskiego O’lle 16
muzyka Chór szkolny 15
wspomaganie rozwoju ucznia Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 3 grupy 15
kompetencje społeczne Rozwijanie kompetencji społeczno - emocjonalnych 15
sztuka Koło teatralno – filmowe w języku angielskim 15
teatr Bajlandia – koło teatralne 15
przyroda Mały Odkrywca – koło przyrodnicze 15
wspomaganie rozwoju ucznia Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 5 grup 15
etyka Zajęcia z etyki 14
informatyka Koło informatyczno - filmowe 14
przyroda Koło przyrodnicze 13
turystyka Koło turystyczno - geograficzne 12
kompetencje społeczne Rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych – 4 grupy 12
informatyka Mały Programista – koło informatyczne 12
biologia Koło biologiczno - geograficzne 12
kompetencje społeczne Rozwijanie umiejętności uczenia się 12
kompetencje społeczne Trening Twórczego Myślenia 12
ochrona środowiska Z ekologią i zdrowiem na Ty – koło ekologiczne 12
przyroda Mali Odkrywcy – koło przyrodnicze 12
etyka Etyka - 2 grupy 12
fizyka Koła fizyczne - 2 grupy 10
dziennikarstwo Koło dziennikarskie 10
taniec Cheerleaders 10
fizyka Koło fizyczne - 2 grupy 10
taniec Cheerleaders 10
informatyka Koło informatyczno - filmowe 9
dziennikarstwo Koło literackie 9
geografia Koło geograficzne 8
wspomaganie rozwoju ucznia Terapia pedagogiczna 5
muzyka Nauka gry na gitarze 5
muzyka Nauka gry na gitarze 5
wspomaganie rozwoju ucznia Logopedia 3
wspomaganie rozwoju ucznia Socjoterapia 3
wspomaganie rozwoju ucznia Terapia pedagogiczna 3
wspomaganie rozwoju ucznia Logopedia 3
wspomaganie rozwoju ucznia Socjoterapia 3
wspomaganie rozwoju ucznia Tyflopedagogika 1
wspomaganie rozwoju ucznia Tyflopedagogika 1
wspomaganie rozwoju ucznia Oligofrenopedagogika 1

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.

"Pomagamy rozwijać skrzydła" - dlatego oferujemy uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach rozwijających oraz wspomagających ich rozwój. W szkole prowadzonych jest wiele różnorodnych kół zainteresowań, m. in.: koło taneczne, sportowe, szachowe, plastyczne, informatyczne, muzyczne, językowe, polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, teatralne, chór szkolny. Zapewniamy pomoc uczniom wymagającym wsparcia i pomocy w nauce. Współpracujemy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie diagnozy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzimy zajęcia wyrównawcze i dyżury nauczycieli ukierunkowane na indywidualną pomoc w nauce. Obejmujemy uczniów kształceniem specjalnym w formie zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych, terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej.