os. Na Skarpie 8
31-909 Kraków
tel: 124259205

Zaangażowanie

Dziedzina zakres Projekt Liczba uczniów Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
język angielski English is fun - innowacja w zakresie języka angielskiego dla klas I-VIII 372 2015
język polski Lubię ortografię - innowacja pedagogiczna dla klas I-III 320 2000 2017
informatyka Wykorzystanie komputera w edukacji wczesnoszkolnej - program autorski 320 2000 2010
obywatelskie A to Kraków Polski serce - program autorski edukacji regionalnej dla II etapu kształcenia 259 2005 2015
teatr Edukacja teatralna w klasach IV-VI - innowacja pedagogiczna 259 2015 2017
chemia Mnemotechniki w nauczaniu chemii - innowacja pedagogiczna. 143 2017 2019
biologia Autorski program edukacji ekologicznej dla II etapu kształcenia 120 2000 2006
język angielski Little Britannica - innowacja z języka angielskiego dla klas I-III 59 2019
obywatelskie Mój Kraków - program edukacji regionalnej dla uczniów klas I-III 56 2002 2015
szachy Szachy dla każdego - innowacja pedagogiczna dla klas I-III 24 2018
teatr Tu jest teatr, czarodziejski magii świat - innowacja pedagogiczna 20 2019
język polski i język obcy Offstage Kids OK- innowacja pedagogiczna dla klas I-III 20 2019
informatyka Huta grafiki i filmu - innowacja pedagogiczna ukierunkowana na tworzenie i obróbkę grafiki i filmu 12 2019

Lista obejmuje projekty szkolne w podanej dziedzinie/zakresie realizowane w ostatnich latach. Szersze informacje o projektach można znaleźć na wskazanych stronach internetowych.

Szkolne projekty ukazują zaangażowanie i aktywność szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Realizacja projektów sprzyja rozwijaniu ważnych kompetencji społecznych, przygotowuje do podejmowania wyzwań, uczestnictwa, zaangażowania.

Powyżej zamieszczamy wykaz innowacji pedagogicznych oraz programów autorskich opracowanych i wdrażanych przez nauczycieli naszej szkoły. Innowacje oraz programy autorskie świadczą o twórczej postawie nauczycieli zatrudnionych w placówce. Powstają one w wyniku prowadzonej w szkole każdego roku ewaluacji pracy – są odpowiedzią na konkretne potrzeby uczniów; wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Wzbogacają niewątpliwie ofertę edukacyjną szkoły. Przyczyniają się do tego, aby uczniowie mogli szeroko rozwijać swe skrzydła. Ponadto każdego roku realizujemy szereg różnorodnych programów ogólnopolskich oraz gminnych. Wdrażanie programów wspomaga działania szkoły m.in. w zakresie edukacji prozdrowotnej, ekologicznej, ekonomicznej, cyfrowej, czytelniczej, profilaktyki uzależnień.

Dokładny wykaz wdrażanych programów znajduje się w zakładce WIZYTÓWKA – SPECJALIZACJA SZKOŁY - SZKOŁA

Posiadamy certyfikat „Szkoły z klasą”, „Szkoły bez przemocy”, "Szkoły w ruchu".