os. Na Skarpie 8
31-909 Kraków
tel: 124259205

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
matematyka 2 3 37
język polski 2 2 37
przyroda 28
geografia 15
język angielski 7
plastyka 9 4 2
bezpieczeństwo 20
wolontariat 1 3
przedmioty humanistyczne 7
osobowość 9 2

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.

„Pomagamy rozwijać skrzydła” - dlatego nauczyciele szkoły wykazują bardzo duże zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursów. Dzieci mają możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności w licznych konkursach pozaszkolnych o zasięgu dzielnicowym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Nauczyciele troszczą się o to, aby każdy uczeń mógł wziąć udział w konkursie, dlatego dbają o różnorodność oferty. Najchętniej uczniowie angażują się w konkursy wiedzowe, sportowe, artystyczne. Bardzo dużą uwagę poświęcamy w szkole na rozwój postaw wolontariackich uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 dwóch uczniów zostało laureatami prestiżowego konkursu „Ośmiu wspaniałych” . W kolejnym roku ten zaszczytny tytuł przyznano jednej uczennicy szkoły.