os. Na Skarpie 8
31-909 Kraków
tel: 124259205

Organizacja pracy


Nazwa jednostki Średnia w tygodniu PN WT ŚR CZ PT
Szkoła Podstawowa nr 80 w Krakowie 6.30 - 17.00 6.30 - 17.00 6.30 - 17.00 6.30 - 17.00 6.30 - 17.00

Tu można sprawdzić, czy szkoła pracuje na zmiany.

Organizacja pracy szkoły nie ogranicza się do podziału lekcji. Ważne są informacje o dostępności opieki medycznej i pedagogiczno-psychologicznej.

Organizacja pracy szkoły obejmuje opis szerokiej palety usług poza samymi lekcjami. Ta oferta ma znaczący wpływ na sukces szkoły rozumianej jako środowisko. Dziś, gdy szkoła straciła monopol na przekazywanie wiedzy coraz bardziej istotna staje się kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy i rozwój kompetencji społecznych.

W szkole obowiązuje jednozmianowy system nauki. Lekcje uczniowie rozpoczynają o godzinie 8:00, kończą w zależności od klasy pomiędzy godziną 11:30, a 15:30. Po zajęciach lekcyjnych dzieci biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych. Prowadzimy zajęcia rozwijające zdolności i pasje uczniów oraz zajęcia wspierające ich rozwój – czyli zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Świetlica zapewnia uczniom opiekę w godzinach od 6.30 – 17.00.

Świetlica dysponuje czterema dużymi, wyremontowanymi salami: salą zabaw dla uczniów klas pierwszych; salą zabaw dla uczniów klas drugich i trzecich; salą relaksacyjną oraz salą przeznaczoną do odrabiania zadań domowych. Uczniowie klas IV – VIII mają możliwość przebywania w świetlicy, zorganizowanej dla nich w jednej z sal lekcyjnych.

W szkole można zjeść bardzo smaczne, domowe, przyrządzane na miejscu obiady, wydawane od godz. 12.00 do 14.30. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią oraz stanowiskami komputerowymi czynna jest sześć godzin dziennie. Uczniowie objęci są opieką pedagoga szkolnego i zawsze mogą liczyć na jego pomoc. Pełni on także dyżury dla rodziców w określone dni tygodnia.