os. Na Skarpie 8
31-909 Kraków
tel: 124259205

Oferta

Szkoła zapewnia naszym uczniom:

 • życzliwą, przyjazną i bezpieczną atmosferę
 • wysoki poziom nauczania
 • wszechstronny rozwój uczniów
 • profesjonalną i wszechstronną opiekę dydaktyczno – wychowawczą
 • opiekę pedagoga
 • atrakcyjne metody nauczania zgodne z najnowszymi założeniami pedagogiki
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • jednozmianowość
 • bardzo dobre warunki lokalowe
 • nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne
 • bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię
 • atrakcyjny program świetlicy otwartej od 6.30 do 17.00
 • bezpłatny dziennik elektroniczny
 • opiekę higienistki
 • smaczne domowe obiady

Dodatkowo oferujemy:

 • bogatą gamę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających oraz wspierających: m.in. kółko szachowe, kółko teatralno – filmowe prowadzone w języku angielskim, kółko informatyczno – filmowe, kółko teatralne, dziennikarskie
 • płatne zajęcia: karate, ceramiki, robotyki, nauki gry na gitarze, tańca i inne
 • działalność zuchową i harcerską
 • działalność w ramach samorządu i wolontariatu
 • udział w licznych akcjach charytatywnych
 • możliwość rozwijania uzdolnień teatralnych
 • wyjazdy na zielone szkoły
 • atrakcyjne wycieczki klasowe
 • dużą ilość wyjść pozalekcyjnych i imprez klasowych
 • zajęcia na basenie od klasy pierwszej
 • możliwość udziału w akcjach: „Zima w szkole” i „Lato w szkole”

Za swoją działalność szkoła uzyskała certyfikat: „Szkoła z klasą” oraz „Uczniowie z klasą”


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.