ul. Jaskrowa 5
31-990 Kraków
tel: 126452722

Wizja

WIZJA

“Uczymy się ludzi, aby pełniej być człowiekiem poprzez umiejętności dawania siebie, aby być człowiekiem dla drugich”

Jan Paweł II

"Świat lubi ludzi, którzy lubią świat”

Krystyna Siesicka "Fotoplastikon”


Misja

MISJA

Pragniemy aby absolwent szkoły podstawowej:

doskonale funkcjonował w swoim naturalnym otoczeniu

pozytywnie patrzył na otaczający go świat, siebie i innych ludzi

był świadom własnej wartości, godności i indywidualności

potrafił sprostać wymaganiom nowoczesnego społeczeństwa

był obowiązkowy, aktywny i odpowiedzialny

identyfikował się ze społecznością szkolną, środowiskiem lokalnym, krajem

traktował naukę jako coś oczywistego, atrakcyjnego, choć nie bezkrytycznego

Będziemy:

kształtować postawy tolerancji, szacunku dla różnych kultur, wyznań, tradycji

kultywować tradycje regionalne, narodowe oraz będziemy się otwierać na kulturę Europy i świata

inspirować ucznia, aby miał dość szeroki krąg zainteresowań, któremu poświęci swój czas i będzie się starał go rozwijać

przeciwdziałać wszelkim formom agresji, przemocy i uzależnień

kształtować nawyki kulturalnego zachowania, zdrowego stylu życia

Zapewniamy każdemu uczniowi bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę. Nasze działania opierać będziemy na wartościach uniwersalnych, uwzględniających chrześcijański system norm moralnych, zgodnych z oczekiwaniami rodziców.