ul. Jaskrowa 5
31-990 Kraków
tel: 126452722

Organizacja pracy


Nazwa jednostki Średnia w tygodniu PN WT ŚR CZ PT
Świetlica szkolna 10 od 6.30 do 17.00 od 6.30 do 17.00 od 6.30 do 17.00 od 6.30 do 17.00 od 6.30 do 17.00
Godziny zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 78 8 od 8.05 do 15.20 od 8.05 do 15.20 od 8.05 do 15.20 od 8.05 do 15.20 od 8.05 do 15.20
Biblioteka z centrum multimedialnym 5 od 8.00 do 12.00 od 8.00 do 14.00 od 8.00 do 13.00 od 8.00 do 13.00
Profilaktyka zdrowia i pomoc przedlekarska 5 od 12.00 do 16.00 od 8.00 do 12.00 od 11.45 do 15.45 ------ od 8.00 do 13.00
Sekretariat ul. Jaskrowa 5 8 od. 7.30 do 15.30 od. 7.30 do 15.30 od. 7.30 do 15.30 od. 7.30 do 15.30 od. 7.30 do 15.30

Tu można sprawdzić, czy szkoła pracuje na zmiany.

Organizacja pracy szkoły nie ogranicza się do podziału lekcji. Ważne są informacje o dostępności opieki medycznej i pedagogiczno-psychologicznej.

Organizacja pracy szkoły obejmuje opis szerokiej palety usług poza samymi lekcjami. Ta oferta ma znaczący wpływ na sukces szkoły rozumianej jako środowisko. Dziś, gdy szkoła straciła monopol na przekazywanie wiedzy coraz bardziej istotna staje się kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy i rozwój kompetencji społecznych.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX 2019
Zimowa przerwa świąteczna 23 XII 2019 -31 XII 2019
Ferie zimowe 27 I – 9 II 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 9 IV – 14 IV 2020
Egzamin ósmoklasisty 21-23 IV 2020
Zakończenie zajęć edukacyjnych 26 VI 2020
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 X 2019
12 VI 2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
dla klas I-VII szkoły podstawowej
21-23 IV 2020

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Szkoła Podstawowa ul. Jaskrowa 5
10.09.2019 klasy 4-8 godz. 16.30
klasy 1-3 godz. 18.00
19.11.2019 klasy 4-8 godz. 16.30
klasy 1-3 godz. 18.00
21.01.2020 klasy 4-8 godz. 16.30
klasy 1-3 godz. 18.00
17.03.2020 klasy 4-8 godz. 16.30
klasy 1-3 godz. 18.00
19.05.2020 klasy 4-8 godz. 16.30
klasy 1-3 godz. 18.00