ul. Jaskrowa 5
31-990 Kraków
tel: 126452722
 • Procedury bezpieczeństwa dotyczące COVID-19

  Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Procedury bezpieczeństwa związane z COVID-19 dostępne są na stronie szkoły www.sp78.pl. Świetlica szkolna dla uczniów klas I-III pracuje od 6.30 do 17.00 z przerwą na zajęcia lekcyjne, które będą realizowane wg dotychczasowego planu lekcji. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie. 

 • Informacje

  Szanowni Rodzice, po feriach zmianie ulega ajent, który będzie dostarczał posiłki dla naszych uczniów.

  Będzie to Firma Anna s.c. Anna Syktus, Beata Romanyszyn-Rosiewicz os. Na Stoku 52 w Krakowie

  Cena obiadu dla uczniów klas I – III wynosi 10,00 zł .

  W ramach usług cateringowych firma zapewnia:

  • dostawę zgodnie z wymogami Sanepidu,
  • transport w pojemnikach nie wymagających podgrzewania posiłku,
  • utylizację pojemników i resztek.

  Obiady będą wydawane od dn. 20.01.2021 r. (środa).

  Opłaty za obiady należy dokonać do końca tygodnia, po rozpoczęciu dostaw czyli do 22 stycznia 2020 r.

  W następnych miesiącach do 5-ego każdego miesiąca.

  Nieobecność dziecka prosimy zgłaszać najpóźniej do godziny 9.00 w danym dniu. Obiady te będą do wykorzystania w następnym miesiącu.

  Prosimy o wpłaty na nr konta:

  70 1240 4588 1111 0010 5281 6887

  Nazwa firmy: Anna S.C.

  W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

  Opłata dotyczy obiadów na dany miesiąc.

  Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na maila brrosiewicz@gmail.com

  lub dzwonić na numery: 518 42 55 66 lub 506 92 98 33

  Rodzice zainteresowani obiadem proszeni są o zgłoszenie przez wysłanie wiadomości w Librusie do wicedyrektora szkoły Doroty Kaduli ( do wtorku 19.01.2021 r. godz. 14.00) i podanie numeru kontaktowego.

  Zapraszamy do współpracy , gwarantując przy tym wysoką jakość i profesjonalizm.

 • Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

  Zapraszam do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 na stronie internetowej szkoły:

  Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 • Opieka stomatologiczna

  Na mocy porozumienia w sprawie określenia sposobu organizacji udzielania uczniom świadczeń stomatologicznych zawartego przez Gminę Miejską Kraków w związku z realizacją art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami podmiotem realizującym opiekę stomatologiczną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 78 będzie Centrum Medyczne Ujastek Sp. z o. o. ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków, tel. 126833844.

  Gabinet będzie świadczył opiekę stomatologiczną w następujących terminach:

  • Poniedziałek 17.00-18.00
  • Wtorek 12.00-13.00
  • Środa 13.00-14.00

 • 1%

  Stojąc w obliczu nowych zadań i wyzwań jako Dyrektor Szkoły zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% odpisu od podatku na rzecz naszej szkoły – poprzez Fundację Studencką Młodzi Młodym, numer KRS-0000270261, cel szczegółowy : Szkoła Podstawowa nr 78. Dla nas każda podarowana przez Państwa złotówka jest cenna, gdyż jest ona inwestycją w wychowanie i edukację najmłodszych. W ubiegłym roku dzięki Państwu zaangażowaniu udało się zebrać rekordową kwotę na zakup altany edukacyjno-rekreacyjnej. W ciągu najbliższych tygodni nastąpi montaż altany w II lokalizacji szkoły przy ul. Łuczanowickiej, której łączny koszt zakupu wyniósł ok. 5 000 zł. W roku 2020 proponuję Państwu, aby zebrane, w ten sposób środki przeznaczyć na realizację altany edukacyjno – rekreacyjnej dla naszych uczniów, w I lokalizacji szkoły, ul. Jaskrowa. Dzięki takiej altanie na świeżym powietrzu uczniowie będą mogli, w okresie wiosenno – letnim, uczyć się na łonie natury. Nauka w otoczeniu przyrody pozwoli im na relaks, wyciszenie i wzmocni ich koncentrację uwagi. Zagwarantuje im regenerację sił i intelektualny odpoczynek. Kolejnym marzeniem i pomysłem na realizację 1% odpisu od podatku na rzecz naszej szkoły jest właśnie zakup opisanej altany dydaktycznej dla uczniów klas starszych wraz z wyposażeniem – zakup stolików, krzesełek i leżaków miejskich drewniano-metalowych , aby nasi uczniowie mogli wypocząć na świeżym powietrzu podczas długiej przerwy i uczyć się na zajęć plenerowych na łonie natury. Wspólne nasze działania, wspólne cele i ich stopniowa realizacja pozwoli wywołać uśmiech na twarzach dzieci, pozwoli bawić się nauką. Z myślą o naszych uczniach, proszę o przekazanie 1% odpisu od podatku na rzecz SP78 w Krakowie.

  Sławomir Nosek

 • Rekrutacja

  W zakładce http://sp78.pl/rekrutacja/ zamieściliśmy dla Państwa szczegółowy wykaz terminów i kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Od dnia 2 marca będzie można również pobrać wniosek o przyjęcie do samorządowej szkoły podstawowej w Krakowie – oczywiście do Szkoły Podstawowej nr 78.  Proszę pamiętać, że kolejność szkół w procesie rekrutacji jest istotna zatem zachęcamy do wyboru na pierwszym miejscu właśnie naszej szkoły. Wnioski są również dostępne w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu. Od 16 do 25 marca sekretariat pracuje od 7.30 do 15.30. W związku z zaistniałą sytuacją i decyzją rządu o stanie zagrożeniu epidemicznego w całym kraju wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej można przesłać drogą mailową, robiąc skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego przez Państwa wniosku w domu. Adres mailowy: szkola78@op.pl Natomiast w okresie późniejszym ewentualnie można donieść oryginalne wnioski rekrutacyjne. 

  Zapraszamy Rodziców do lektury i zapoznania z powyższymi informacjami.

 • Organizacja pracy szkoły od 1 września 2020 .r

  Szanowni Państwo,

  Szkoła Podstawowa nr 78 w Krakowie po reformie edukacji od 1 września 2017 roku zlokalizowana jest w dwóch budynkach. Na mocy Prawo Oświatowe ustawy z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2019 r.) osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka, opieki i wychowania jest dyrektor szkoły. W opisanej sytuacji organizacja pracy szkoły zlokalizowanej w dwóch budynkach pozostaje w kompetencji dyrektora szkoły, który jest również zobligowany do tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zapewnienia każdemu uczniowi w szczególności odpowiednich warunków higieny nauki. W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 78 im. P. Michałowskiego w Krakowie zarządza następującą organizację pracy szkoły od 1 września 2020 roku: klasy I-III będą się uczyły w budynku przy ul. Łuczanowickiej 2a, natomiast uczniowie klas starszych IV-VIII w budynku przy ul. Jaskrowej 5.

  Zapewniam jednocześnie, że powyższa decyzja podyktowana dobrem dzieci poprzedzona wypracowanym wspólnym stanowiskiem nauczycieli, konsultacjami z rodzicami - zarówno na zebraniach(czytaj: list do rodziców) oraz indywidualnymi spotkaniami z rodzicami została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców. Zależy mi, aby nasza szkoła miała bazę dydaktyczną na najwyższym poziomie oraz bezpieczne i komfortowe warunki nauki i wychowania, a ja jako dyrektor swobodną przestrzeń do realizacji tych priorytetowych dla mnie celów. Klasy edukacji wczesnoszkolnej spędzając pierwsze trzy lata nauki w budynku przy ul. Łuczanowickiej, w klasie IV automatycznie kontynuują naukę w budynku przy ul. Jaskrowej, mając możliwość korzystania z tematycznych pracowni przedmiotowych w każdej z sal lekcyjnych przez następne lata edukacji w naszej szkole.

  Z odpowiedzialnością muszę stwierdzić, że podjęta decyzja jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. W realizacji tego wyzwania proszę Państwa o zaufanie. To Państwa zaufanie, wsparcie i akceptacja pozwoli mi realizować najbliższe plany i przedsięwzięcia.

  Z myślami o przyszłości szkoły i jej rozwoju pozostaję do Państwa dyspozycji. 
  Sławomir Nosek

 • Opieka psychilogiczno-pedagogiczna

  Na stronie internetowej szkoły:

  http://sp78.pl/opieka-psychologiczno-pedagogiczna/

  zamieściliśmy szczegółową organizację opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i ich rodziców. Zapraszamy do zapoznania i korzystania z bogatej oferty.

 • Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

  ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX 2019
  Zimowa przerwa świąteczna 23 XII 2019 -31 XII 2019
  Ferie zimowe 27 I – 9 II 2020
  Wiosenna przerwa świąteczna 9 IV – 14 IV 2020
  Egzamin ósmoklasisty 21-23 IV 2020
  Zakończenie zajęć edukacyjnych 26 VI 2020
  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 X 2019
  12 VI 2020
  Dni wolne od zajęć dydaktycznych
  dla klas I-VII szkoły podstawowej
  21-23 IV 2020

  HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

  Szkoła Podstawowa ul. Jaskrowa 5
  10.09.2019 klasy 4-8 godz. 16.30
  klasy 1-3 godz. 18.00
  19.11.2019 klasy 4-8 godz. 16.30
  klasy 1-3 godz. 18.00
  21.01.2020 klasy 4-8 godz. 16.30
  klasy 1-3 godz. 18.00
  17.03.2020 klasy 4-8 godz. 16.30
  klasy 1-3 godz. 18.00
  19.05.2020 klasy 4-8 godz. 16.30
  klasy 1-3 godz. 18.00

 • Darmowe zajęcia sportowe

  Przedstawiamy aktualny harmonogram pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych w ramach programu Animator Sportu. Chętni mogą uczestniczyć w zajęciach z wielu różnych dyscyplin sportowych takich, jak piłka nożna, piłka siatkowa, tenis, oraz wielu innych. Prowadzone są one w ciekawy i indywidualny sposób oraz ich poziom jest dostosowany do umiejętności jak i kondycji fizycznej uczestników.

  Zajęcia będą odbywać się na orliku codziennie wg załączonego harmonogramu i prowadzone będą przez wykwalifikowanych i doświadczonych animatorów-instruktorów: pana Rafała Gruchałę oraz pana Marcina Skoczeń. Zapraszamy uczniów naszej szkoły do aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych od poniedziałku do piątku już od 13.30 oraz w każdy weekend- całkowicie bezpłatnie!

  Zajęcia na orlikach prowadzone będą w godzinach pozalekcyjnych wg powyższego indywidualnego harmonogramu:

 • Prezentacja Noc matematyki 2019 Szkoła podstawowa nr 78 w Krakowie

  Zapraszamy do oglądnięcia prezentacji 

  https://www.youtube.com/watch?v=uzdw5WYSLoM&fbclid=IwAR2-kW8wK95B5UWSu2p-l9jg64r2AItb42skANDRX0KrmjzMHwibe6nzZk4

 • Krakowska Noc Matematyki

  Słowami piosenki Manamu – Krakowski spleen„(…)Czekam na wiatr co rozgoni, Ciemne skłębione zasłony Stanę wtedy na raz Ze słońcem twarzą w twarz(…) uczniowie XXI LO uroczyście otworzyliśmy IX edycję Krakowską Nocy Matematyki 2019. Koncert „Dźwięk Nocy” poprowadził aktor teatralny pan Piotr Piecha.


  Dziękuję w imieniu młodzieży i swoim własnym wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznego przedsięwzięcia, przybyłym gościom, rodzicom, dziękuję wszystkim, za zaangażowanie i pomoc w realizację zadań związanych ze świętem matematyki. Dziękuję pracownikom szkoły, którzy wspólnie ze mną wzięli na swoje barki organizację tegorocznej imprezy, troszcząc się o każdy jej szczegół począwszy od dekoracji szkoły, pomysłów, a później ich realizacji. Nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 78 dziękuję za sprawowanie opieki nad uczestnikami, za prowadzenie zajęć i warsztatów, za przyczynienie się do sprawnej realizacji poszczególnych etapów zaplanowanej uroczystości. Uczestnikom za zachowanie, świetną zabawę i młodzieńcze szaleństwo. Dziękuję firmom, za przyjęcie naszego zaproszenia, wszystkim osobom prowadzącym zajęcia dla ponad 600 uczestników naszej matematycznej przygody na planetach najwyższej adrenaliny. Sprawiliście, że włosy „stawały nam dęba”, że ucząc się przez zabawę, każda chwila była przepełniona emocjami i z każdą następną krzyczeliśmy chcemy więcej. Firmy i instytucje oraz osoby prywatne zaangażowane w realizację tego przedsięwzięcia przyjęli nasze zaproszenia z całej Polski: firma Antea z Zamościa, Lobociaki z Warszawy, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Chemical World, Happy Robot, Bricks 4 Kidz, Dragonus oraz Maxisoft z Krakowa, Gekon z Wrocławia, Kobis z Tuchowa, Uniwersytet Rozwoju z Chorzowa, państwo Anna i Artur Dragan, pan Paweł Fiedor, nauczyciele naszej szkoły pani Barbara Romanik oraz Anna Wojnarowska – za godziny młodzieńczego szaleństwa, beztroskiej zabawy i za chwile tego co najcenniejsze-chwile dziecinnego uśmiechu – dla Państwa wielkie brawa! Pragnę podziękować VII komisariatowi Policji w Krakowie za najwyższej klasy zabezpieczenie imprezy pod względem bezpieczeństwa. Od wczesnych godzin porannych bawiliśmy się i gościliśmy przedszkola: „Wesołe skrzaty” z Wadowa, „Wesoła gromadka” z Dojazdowa, „Małe aniołki” z ulicy Lubockiej oraz Szkoły Podstawowej z Raciborowic. Uczestnicy otrzymali odblaski z logiem „Krakowskiej Nocy Matematyki”, własnoręcznie wykonane statuetki gipsowe oraz pamiątkowe dyplomy, w których upoważniliśmy uczestników do opowiadania o tym co zobaczyli i do przekazywania nabytej wiedzy innym. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Głos – Tygodnik Nowohucki oraz TVP3-Kronika Krakowska.

  Składam serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe tegorocznego przedsięwzięcia Dzielnicy XVII – Wzgórza Krzesławickie oraz Radzie Rodziców naszej szkoły.

  Razem tworzyliśmy pasję do działania i BYCIA DLA INNYCH. Razem tworzyliśmy nowy wymiar edukacji i szkołę XXI wieku.

  Sławomir Nosek

  Poniższy artykuł ukazał się w czwartkowym wydaniu Głosu – Tygodniku Nowohuckim:

  Jedyna taka Noc w Krakowie…

  Kiedy słyszymy słowo matematyka, na całym ciele czujemy dreszcze, ale wcale nie dlatego że jej nie umiemy albo co gorsza jej się boimy – po prostu nie możemy dojść do siebie po niezapomnianej Nocy Matematyki.

  To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w nocy z 15 na 16 marca w Szkole Podstawowej nr 78 przy ul. Jaskrowej 5 w Krakowie. Słowami piosenki Manamu – „Krakowski spleen” : „Czekam na wiatr co rozgoni, ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz, ze słońcem twarzą w twarz…” uczniowie XXI LO uroczyście otworzyliśmy IX edycję Krakowską Nocy Matematyki 2019. Koncert „Dźwięk Nocy” poprowadził aktor teatralny pan Piotr Piecha.

  Tegoroczna edycja Nocy dotyczyła zagadnień związanych z matematyką i szeroko rozumianą medycyną. Od wczesnych godzin porannych bawiliśmy się i gościliśmy przedszkola: „Wesołe skrzaty” z Wadowa, „Wesoła gromadka” z Dojazdowa, „Małe aniołki” z ulicy Lubockiej oraz Szkoły Podstawowej z Raciborowic. Uczestnicy otrzymali odblaski z logiem „Krakowskiej Nocy Matematyki”, własnoręcznie wykonane statuetki gipsowe oraz pamiątkowe dyplomy, w których upoważniliśmy uczestników do opowiadania o tym, co zobaczyli i do przekazywania nabytej wiedzy innym. Prawdziwa i niesamowita podróż do świata matematyki rozpoczęła się o godzinie 20. W wydarzeniu uczestniczyło około 600 uczniów. W każdej sali, na poszczególne grupy czekały niezliczone atrakcje. Uczniowie mogli obejrzeć niesamowite pokazy chemiczne. Udało im się zobaczyć jak powstaje wulkan. Poznali rozmaite odwracalne reakcje, byli świadkami chemicznego pompowania balonu oraz na własne oczy widzieli zielony płomień. Ponadto dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat zmysłów człowieka. Dzięki doświadczeniom biologicznym mogli zrozumieć jak ważne są w życiu człowieka witaminy i co należy jeść, aby kości nie wyginały się jak guma. Uczniowie zdobywali również wiedzę o świecie dźwięków, krzyczeli w niebogłosy, aby na decybelomierzu sprawdzić natężenie swojego głosu. Wszystkich zachwycały doświadczenia fizyczne i pytaniom: „jak i dlaczego?” nie było końca. Nie zabrakło warsztatów gipsowych, pokazu z zakresu pierwszej pomocy, przejażdżki karetką oraz szaleństw przy grach planszowych i elektronicznych. Na każdym kroku uczniowie czuli, że włosy „stawały im dęba”, że uczą się przez zabawę, a każda chwila była przepełniona emocjami i z każdą następną krzyczeli: „chcemy więcej”. W czasie całej imprezy uczniowie czuli się bezpieczni i zaopiekowani dzięki wsparciu ze strony grona pedagogicznego i VII komisariatu Policji w Krakowie.

  Ta noc była także czasem integracji, możliwością do bycia razem – w gronie przyjaciół, okazją, aby zobaczyć gmach szkoły w trochę innej odsłonie. Mamy nadzieję, że kolejna edycja Nocy spotka się z jeszcze szerszym rozgłosem i sprawi, że każdy będzie czuł radość z odkrywania matematyki w takim szalonym wymiarze.

 • Rada Rodzićow Szkoły Podstawowej Nr 78 w Krakowie

  Przewodniczący RR - p. Roman Lesiński

  Zastępca Przewodniczącego - p. Anna Cudek

  Skarbnik - p. Agnieszka Gąsiorek

  Sekretarz - p. Agnieszka Szeliga - Żywioł

 • Zaproszenie do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej dla systemu dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów.

  Zaproszenie do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej dla systemu dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów.

  Szanowni Państwo,

  Od 1 września 2018 r. rodzice i uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z aplikacji mobilnej dla systemu dziennika elektronicznego.

  Zapewnienie pełnego, swobodnego i mobilnego dostępu do wszelkich informacji dotyczących postępów w nauce, absencji, planów lekcji oraz różnorodnych aspektów wychowawczych dziecka, a także informacji o działaniach i akcjach edukacyjnych, wychowawczych, pedagogicznych, społecznych podejmowanych przez szkołę jest odpowiedzią Gminy Miejskiej Kraków na potrzeby artykułowane w tej sprawie przez Zespoły Doradcze Rodziców działających przy Prezydencie Miasta Krakowa jak również przez Zespoły Doradcze Dyrektorów Szkół i Placówek.

  Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Nasze Szkoły należy:

  od 1 września br. pobrać aplikację ze sklepu Google Play (dla urządzeń z Androidem
  w wersji od 4.4) lub App Store (dla urządzeń z systemem iOS w wersji od 9.0),

  zalogować się do rozwiązania LIBRUS Synergia, wybrać z menu Aplikacje Mobilne
  i wyświetlić na ekranie kod QR,

  zeskanować kod QR za pomocą urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana aplikacja Nasze Szkoły.

  W aplikacji mobilnej Nasze Szkoły i systemie Librus Synergia dostępna będzie Pomoc, która przeprowadzi Państwa przez proces pierwszego logowania do aplikacji.

  Aplikacja mobilna Nasze Szkoły umożliwi Państwu m.in. monitorowanie postępów w nauce dziecka, sprawdzanie nieobecności i spóźnień, przeglądanie planu lekcji, wprowadzanych do niego zmian oraz zastępstw, wgląd do aktualnego kalendarza szkolnego, przeglądanie danych bez dostępu do Internetu (praca w trybie off-line), zapoznanie się z ogłoszeniami szkolnymi, wysyłanie wiadomości, otrzymywanie powiadomień, korzystanie z funkcji Multikonta (która umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy wieloma kontami dzieci bez potrzeby każdorazowego logowania się - dotyczy szkół samorządowych) oraz wiele innych.

  Aplikacja Nasze Szkoły została przygotowana dla Miasta Krakowa jako dedykowane rozwiązanie dla rodziców i uczniów uczęszczających do szkół samorządowych, które korzystają z dziennika elektronicznego firmy Librus.

  W odniesieniu do rodziców i uczniów, którzy uczęszczają do szkół niesamorządowych, firma Librus udostępnia odrębną aplikację o nazwie Aplikacja Librus, do korzystania z której konieczne jest założenie tzw. Konta LIBRUS (począwszy od 1 września). Aplikacja Nasze Szkoły dedykowana dla szkół samorządowych i nie wymaga zakładania Konta LIBRUS.

  Rodzice posiadający więcej dzieci, w tym np. jedno w szkole niesamorządowej mogą skorzystać z obu aplikacji jednocześnie lub tylko z Aplikacji Librus (aby wygodnie przełączać się pomiędzy kontami wszystkich swoich dzieci). Wtedy jednak, w odniesieniu do kont uczniów szkół samorządowych, Aplikacja Librus aktywuje się do pełnej wersji w sposób automatyczny.

  „Jestem przekonana, że całodobowa dostępność jaką zapewnia aplikacja mobilna dla dziennika elektronicznego usprawni kontakt ze szkołą. Uczniom i Rodzicom – jako jej użytkownikom życzę samych pozytywnych przekazów w nowym roku szkolnym” - Katarzyna Król Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu.

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  Kraków, 25.05.2018

  Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

  Informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 78 im. Piotra Michałowskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Jaskrowa 5 i są one podawane w celu:

  1. Realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy O Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. Zm.)
  2. Zapewnienia realizacji statutowych zadań szkoły w szczególności dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
  3. Wykorzystania wizerunku ucznia poprzez umieszczanie zdjęć i informacji w Internecie, na stronie internetowej szkoły, na tablicach ściennych oraz na potrzeby informacji i promocji placówki.

  Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl

 • Duplikat legitymacji szkolnej

  Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 78 

  Nr konta: 

  27 1020 2892 0000 5702 0590 6732

  Tytuł wpłaty: duplikat legitymacji szkolnej dla ucznia (proszę podać imię i nazwisko dziecka) Koszt 9 zł.