ul. Jaskrowa 5
31-990 Kraków
tel: 126452722

Oferta

Szczegółowa oferta szkoły zaprezentowana jest na stronie internetowej szkoły: www.sp78.pl


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.