al. Modrzewiowa 23
30-224 Kraków
tel: 124251967

Wizja

Jesteśmy szkołą, w której uczeń zdobywa rzetelną wiedzę w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze oraz umiejętności umożliwiające mu dalszą edukację i wszechstronny rozwój osobowości. Nasze działania ukierunkowane są na ucznia i jego potrzeby, ale także na wszystkich, którzy szkołę tworzą (nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców).

Chcemy, by Nasza Szkoła była:

- twórcza i otwarta na zmiany i rozwój,

- bezpieczna i przyjazna uczniom i rodzicom,

- współpracująca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

- autonomiczna i sprawnie zarządzana,

- kreatywna oraz wspomagająca rozwój każdego ucznia na miarę jego potrzeb i możliwości,

- wpierająca w optymalizacji działalności zawodowej i w osobistym rozwoju nauczycieli.

Ciągle wzbogacamy i unowocześniamy swą bazę, wprowadzamy nowoczesne technologie informatyczne i innowacje pedagogiczne. Stwarzamy dzieciom warunki zrównoważonego rozwoju poprzez oferowanie im dostępu do ciekawych zajęć dydaktycznych i wychowawczych, a także przez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Wzmacniamy ich kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką.

Staramy się wychowywać człowieka kulturalnego i świadomego swoich wyborów, potrafiącego mądrze i racjonalnie wykorzystywać swą wiedzę. Kształtujemypostawy obywatelskie, uczymy poszanowania tradycji, zasad demokracji, samorządności, kultury własnego regionu i narodu. Propagujemy zdrowy tryb życia i postawy proekologiczne.

Nad rozwojem naszych uczniów czuwa kompetentna, znakomicie wykształcona, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania. To zarówno świetni, wysoko kwalifikowani pedagodzy z dużym doświadczeniem, jak i grupa młodych, pełnych zapału i sił twórczych nauczycieli.

Szkoła mieści się w pięknej okolicy Lasu Wolskiego, a zarazem blisko centrum miasta. Ma zasłużoną opinię kameralnej, bezpiecznej i przyjaznej uczniom.


Misja

Istniejemy dla dzieci. To one są naszą racją bytu i naszą przyszłością.

Naszym celem jest wszechstronny rozwój powierzonych nam dzieci, przygotowanie ich do życia i dalszej edukacji. W naszej szkole wszyscy uczniowie czują się bezpieczni, dowartościowani, otoczeni przyjaźnią i opieką. Odkrywamy ukryte w nich talenty i rozwijając je staramy się, by każde dziecko osiągnęło sukces. Gwarantujemy kształcenie na wysokim poziomie i wszechstronną pomoc w uzyskiwaniu jak najlepszych wyników. Uczymy samodzielności, umiejętności wyrażania swoich poglądów, twórczego rozwiązywania problemów, sprawnego korzystania z różnych, w tym najnowocześniejszych, źródeł informacji. Oferujemy szeroki kontakt z kulturą oraz rozwój zainteresowań plastycznych i teatralnych. Uczymy wrażliwości na piękno. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny dzieci zapewniając im różnorodne, zgodne z ich oczekiwaniami, zajęcia sportowe.

Kierujemy się jasnymi i czytelnymi regułami. Dokładamy starań, aby nasi wychowankowie wyrośli na świadomych swego dziedzictwa kulturowego młodych Europejczyków o wysokiej kulturze osobistej, kierujących się zasadami tolerancji i współpracy oraz poszanowania godności własnej i cudzej.

Rodzice naszych uczniów są współgospodarzami szkoły - razem z gronem pedagogicznym decydują o jej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Uważamy, że ponad 145 lat tradycji oraz liczne sukcesy dydaktyczne i wychowawcze to dziedzictwo, które zobowiązuje.