ul. Władysława Spasowskiego 8
31-139 Kraków
tel: 126337442

Aktywa szkołyOrganizacja Projekt Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
Projekty UE Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy 2009 2010
Projekty UE Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy 2010 2011
Uniwersytet Dzieci Program edukacyjny Uniwersytetu Dzieci 2010 2012
Projekty UE E-twinning - Europejska współpraca szkół 2012 2013
Projekty UE Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków 2012 2013
Projekty UE Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków 2013 2013
Projekty UE Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 2013 2014
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Moje pierwsze pieniądze 2014 2015
Projekty UE Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 2014 2015
Projekty UE Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 2014 2015
Mimo Wszystko Fundacja Anny Dymnej Każdy jest komuś potrzebny 2016 2016
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa Unijny projekt SIforAge, program warsztatowy „imAGES”, 2016 2016
Agencja rynku Rolnego Mleko w szkole 2016 2017
Urząd Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej, radny Łukasz Wantuch Rośliny kontra Smog 2017 2017
Fundacja Nowoczesna Polska Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci 2016 2017
Fundacja Uniwersytet dzieci Pomysłowy rok 2017 2017
Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich Pszczoły uczą dzieci segregacji śmieci 2017 2017
Bielmar Sp.z o.o. Śniadaniowa klasa 2012 2017
Fundacja Uniwersytet Dzieci projekt Uniwersytetu Dzieci „Lekcje z klasą” 2017 2017
Agencja Rynku Rolnego Owoce i warzywa w szkole 2012 2017
Ptaki Polskie Szkoła na Ptak! 2015 2017
MEN Książki naszych marzeń 2016 2017
MEN Książki naszych marzeń 2015 2017
Urząd Miasta Krakowa Akademia Młodego Krakowianina 2017 2018
Kino Agrafka Kino z klasą 2014 2018
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Fantastyczny Kraków. Literatura w mieście i miasto w literaturze . 2018 2018
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mleko, owoce i warzywa w szkole dla uczniów kl. 1-5 2017 2019
Miasto Kraków „Eko-logiczni” 2018 2019
MPO Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady 2018 2019
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie "Pamięć Pokoleń" 2017 2019
Związek Harcerstwa Polskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła Niepodległej 2018 2019
Uniwersytet Dzieci Matematyka z klasą 2018 2019
Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych RPOWM 2014/2020 2018 2019
Uniwersytet Dzieci Przyroda z klasą 2018 2019
Uniwersytet Dzieci Mali detektywi 1-3 2018 2019
MDK im. K.I.Gałczyńskiego Uczeń - Obywatel 2014 2019
Fundacja Uniwersytetu Dzieci Matematyka z klasą 2018 2019
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica 2017 2019
Fundacja Uniwersytetu Dzieci Przyroda z klasą 2018 2019
GWO Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Lepsza szkoła 2017 2019
Fundacja Uniwersytetu Dzieci Mali detektywi 2018 2019
Inne Akademia Młodego Krakowianina (projekt Gminy Kraków) 2018 2019
Małopolska Szkoła Promująca Bezpieczeństwo 2016 2019
Małopolska Uczeń obywatel 2018 2019
Uniwersytet Dzieci Praca projektowa. 2019 2020
Uniwersytet Dzieci Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas. 2019 2020
Uniwersytet Dzieci Przyroda z klasą 2019 2020
Uniwersytet Dzieci Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki? 2019 2020
Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych KURDYBANEK Projekt „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży” 2019 2020
Miasto Kraków Szkolne ekopomysły 2019 2020
Projekty UE Europejski projekt STARS 2017 2020
Małopolska Uczeń obywatel 2019 2020
Zarząd Zieleni Miejskiej Miłe łąki na balkony 2021 2021
Gmina Miejska Kraków Rowerowy Maj 2021 2021
Uniwersytet Dzieci Mali inżynierowie. Co sprawia, że pomysł działa? 2021 2022
Uniwersytet Dzieci Ciekawscy drugoklasiści. Ile wiedzy zmieści się w głowie? 2021 2022
Fundacja Dbam o mój zasięg Szkoła odpowiedzialna cyfrowo 2021 2022
Urząd Miasta Krakowa "Nowe formy zagrożeń zdiagnozowane w czasie pandemii" 2021 2022
PAH Godziny Wychowawcze ze Światem 2021 2022
Inne Akademia Młodego Krakowianina (projekt Gminy Kraków) 2021 2022
Małopolska Uczeń obywatel 2021 2022

Prezentowane tu jest zaangażowanie szkoły w projekty mające wymiar co najmniej wojewódzki. Uczestnictwo w projektach (w tym w projektach unijnych) ma charakter dobrowolny, świadczyć może o dużej aktywności szkoły.

Informacje o projektach, ich organizatorach, o potencjalnych korzyściach i znaczeniu przyznawanych certyfikatów można znaleźć na podanych stronach internetowych.

Projekt Edukacyjny: Szkoła odpowiedzialna cyfrowo, rok szkolny 2021/22.

 Fundacja DBAM O MÓJ ZASIĘG zaprosiła naszą szkołę do PROJEKTU "SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO". SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. Jak to osiągnąć? Rozwijając 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo, które zostały wyodrębnione na podstawie badań naukowych i wielu lat doświadczenia. Zachęcamy do zapoznania się - materiał wideo. Więcej informacji o projekcie: https://dbamomojzasieg.pl/soc/

Bezpieczny Kraków

W ramach realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 „Bezpieczny Kraków”, do udziału w projekcie pn. „Nowe formy zagrożeń zdiagnozowane w czasie pandemii” zaproszono 40 szkół z miasta Krakowa. Jesteśmy jedną z tych szkół. Obecna sytuacja na świecie jest czymś nowym, zaskakującym i frustrującym z wielu powodów. W czasie epidemii i konieczności pozostawania uczniów w domu większość ich potrzeb psychicznych nie jest zaspakajana. Potrzeba nauki zdalnej powoduje ograniczenia w kontaktach z rówieśnikami, a ograniczenia w wychodzeniu na zewnątrz czy pełnego korzystania z różnego rodzaju usług i rozrywek mogą wywoływać lęk i frustrację. Pojawiające się uczucie osamotnienia może powodować zaburzenia depresyjne u młodych ludzi. Dlatego też w ramach programu "Bezpieczny Kraków” zrealizowane zostaną spotkania w formie webinarów (zajęcia online) dla nauczycieli, rodziców i uczniów, których celem jest łagodzenie skutków pandemii i nauki zdalnej. Projekt w naszej szkole rozpocznie się 11 października od dwugodzinnych warsztatów dla każdej z klas 4-8. Więcej informacji: https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/248233,1812,komunikat,nowe_formy_zagrozen_zdiagnozowane_w_czasie_pandemii___zaproszenie_do_udzialu_w_projekcie.html

Projekt : Dasz radę !

Od początku marca 2021r. uczniowie klas VII uczestniczyli w internetowym treningu umiejętności uczenia się: „DASZ RADĘ!” organizowanym przez Poradnię Pychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Krakowie. Już w okresie ferii zimowych chętni uczniowie klas VIII, wzięli udział w I edycji projektu. W trakcie warsztatów on-line uczniowie zapoznali się ze specyfiką procesu uczenia się i jego uwarunkowaniami neurobiologicznymi. Poznali swoje style pracy. Rozwijali umiejętności analizy informacji, ich selekcji i wyboru w zależności od celu. Tematyka spotkań obejmowała również: wdrażanie do efektywnego zarządzania czasem i własną pracą, poznanie niektórych technik uczenia się oraz wybranych mnemotechnik, radzenia sobie ze stresem.

Realizowany projekt jest odpowiedzią na zalecenia rekomendowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, zawarte w Raporcie 2021 Etat w sieci 2.0 - zdrowie psychiczne polskich nastolatków w nauce zdalnej.
W zaistniałej sytuacji, podejmując doraźne działania, obok organizacji wsparcia psychologicznego, nacisku na promocję zdrowego trybu życia, istotne jest: „Uczenie młodzieży samodzielnej nauki ‒ robienia notatek, analizy tekstu, roli powtórek, snu w procesie uczenia się, zapamiętywania”.

Szkoła realizowała lub realizuje  wiele projektów. Ważniejsze z nich to: Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy , Program Edukacyjny Uniwersytetu Dzieci , Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków , Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków, Moje pierwsze pieniądze ,  Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, Szkoła Promująca Zdrowie, Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci, Pszczoły uczą dzieci segregacji śmieci, Śniadaniowa klasa, Projekt Uniwersytetu Dzieci, „Lekcje z klasą”, Kino z klasą , Książki naszych marzeń, Program dla szkół, Uczeń - Obywatel,  program warsztatowy „imAGES”, Każdy jest komuś potrzebny.

Przystąpiliśmy do Klubu Szkół UNICEF. Od 2017 r. realizujemy Projekt Stars rowerem do szkoły.

W roku szkolnym 2017 otrzymaliśmy podziękowania od Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za umożliwienie  realizacji projektu badawczego pt. "indywidualne i środowiskowe uwarunkowania osiągnięć matematycznych dzieci w wielu wczesnoszkolnym". 

Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas I i II realizują program edukacji stomatologicznej Instytutu Blend-a-med Oral -B "Niesamowity świat higieny jamy ustnej". 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy Ia realizowali program "Pomysłowy rok" - Fundacja Uniwersytetu Dzieci.  

6 grudnia dzieci z klas III - V miały niepowtarzalną okazję spotkać się z aktualnym królem kurkowym
p. Piotrem Mikoszem ,,Europejczykiem" i bratem Janem Szuro.
Z ust obu panów popłynęła barwna opowieść o średniowiecznych początkach krakowskiego bractwa, o obronnym charakterze stowarzyszenia, o zawodach w strzelaniu - dawniej do kura, a dziś do tarczy.

Certyfikat Wielkiego Serca

14 marca 2018 roku przedstawiciel naszej szkoły Bartek Kubera z klasy VI a (Bartek był darczyńcą
m.in. olbrzymiego drapaka dla kotków ), odebrał dyplom za pierwsze miejsce w akcji "Gwiazdka dla Zwierzaków 2017" w kategorii szkoły podstawowe do 400 uczniów. Wyróżnienie to było możliwe, dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, za co po raz kolejny, w imieniu zwierzaków dziękujemy. Hau i Miau.

Organizujemy lekcje plenerowe m. in. Krakowskie ślady Wyspiańskiego, Śladami Bartka Ketraba podczas których uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie materiały w formie ciekawych wykładów i quizów.

W czerwcu 2017 r. wzięliśmy udział w I Mistrzostwach Małych Ratowników - konkursie organizowanym przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Zajęliśmy 5 miejsce, ale jesteśmy dumni z debiutu. Dostrzeżono nas w tłumie, bo byliśmy ubrani jak prawdziwi ratownicy. Nasz zespół udzielił wywiadu w Radiu Kraków. 

W roku szkolnym 2018/2019 realizowaliśmy projekt ekologiczny Miasta Krakowa „Eko-logiczni” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 12.10.2018 r. otrzymaliśmy dyplom z rąk prezydenta Miasta Krakowa oraz nagrodę za zdobycie 3 miejsca w teście wiedzy. 

Tegoroczny Kiermasz Świąteczny okazał się rekordowy  pod względem zainteresowania. Prawie wszystkie wspaniale wyroby naszych uczniów znalazły uznanie w oczach rodziców, dziadków  oraz osób odwiedzających szkołę. 

W roku szkolnym 2018/2019 we wszystkich klasach I-III realizowana jest innowacja pedagogiczna "Uczymy z klasą" w oparciu o scenariusze lekcji przygotowane przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekty, w których bierzemy udział to: "Przyroda z klasą", "Mali detektywi", "Matematyka z klasą".

W grudniu 2019 r. uczniowie klasy 6c zaprezentowali szkolnej społeczności spektakl pt. "Śnieżka i przyjaciele". Autorką, pomysłodawcą i realizatorką była p. Agata Cieśla, nauczyciel języka polskiego. To kolejny przykład innowacji pedagogicznej - Lektury na deskach Siódemki.