ul. Władysława Spasowskiego 8
31-139 Kraków
tel: 126337442

Aktywa szkoły

Dziedzina zakres Liczba nauczycieli
Dodatkowe studia Nauczyciel dyplomowany Egzaminator OKE
edukacja wczesnoszkolna 5 5
matematyka 4 4 2
język polski 1 2 2
informatyka 2 2
wychowanie fizyczne 2 2
opieka i wychowanie 1 1
etyka 1 1
bibliotekoznawstwo 1 1
plastyka 1 1
technika 1 1
religia 1 1
przyroda 1 1
pedagogika 1
logopedia 1
historia 1
język angielski 1
biologia 1 1
chemia 1 1
język niemiecki 1 1
wiedza o społeczeństwie 1
chemia 1

Osiągnięcia nauczycieli to między innymi ich stopnie awansu zawodowego, studia podyplomowe, certyfikaty. Uzyskanie przez nauczyciela certyfikatu egzaminatora OKE (okręgowej komisji egzaminacyjnej) sprzyja dobremu przygotowaniu jego uczniów do egzaminów zewnętrznych. Egzaminatorzy OKE specjalizują się w kryterialnej ocenie prac uczniów.

Stopnie awansu nauczyciela mają odzwierciedlać pracę, zaangażowanie, rozwój nauczyciela i stanowić o jego niższej czy wyższej pozycji zawodowej, poważaniu i autorytecie.

Jak wygląda system awansowania nauczycieli? Osoba po raz pierwszy rozpoczynająca pracę w szkole uzyskuje stopień stażysty (pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji). Po rozpoczęciu pracy nauczyciel odbywa staż na stopień nauczyciela kontraktowego, który trwa 9 miesięcy i kończy się rozmową z komisją kwalifikacyjną. Nauczyciel kontraktowy z kolei rozpocząć może staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od momentu uzyskania poprzedniego stopnia awansu. Staż ten trwa zdecydowanie dłużej, bo 2 lata i 9 miesięcy i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną. Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego (na nauczyciela dyplomowanego) można rozpocząć po przepracowaniu co najmniej 1 roku licząc od daty otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego.

Kadra w Szkole Podstawowej Nr 7 to wysoko  wykwalifikowani nauczyciele, z długoletnim stażem pedagogicznym. Są aktywni, zaangażowani, otwarci na nowe wyzwania. Realizują innowacje pedagogiczne m. in. 3 - letni program "Rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci", " Edukacja przez szachy w szkole" , projekt Uniwersytetu Dzieci „Lekcje z klasą”, projekt „ My city as a worth seeing place/ Moje miasto- miejsce warte odwiedzenia” w ramach programu międzynarodowej współpracy szkół eTwinning.

W 2016 r. 2 nauczycieli otrzymało Certyfikat " Krakowski Nauczyciel z Pasją". 

Od roku szkolnego 2019/2020 w szkole pracuje oprócz pedagoga również psycholog.