ul. Władysława Spasowskiego 8
31-139 Kraków
tel: 126337442
 • Szkolny Kiermasz Świąteczny

  Zapraszamy na Szkolny Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 19 grudnia 2017 roku.

 • Prośba o dofinansowanie zakupu szkolnych szafek szatniowych

  Szanowni Państwo

  Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dofinansowanie zakupu szkolnych szafek szatniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie. W podziękowaniu za okazane wsparcie przekażemy Państwu tarczę Przyjaciela Szkoły oraz Dyplom z podziękowaniem i wpisem na szkolnej stronie internetowej. Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw. Wpłat prosimy dokonywać na nr konto: PKO BP 87 1020 2892 0000 5702 0621 8574 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie, ul. Spasowskiego 8, 31-139, Kraków z dopiskiem: dofinansowanie do szafek szkolnych .Przewodniczący Rady Rodziców Adrian Harężlak , http://www.sp7.pl/radarodzicow.html 

 • Prośba o dofinansowanie budowy skoczni w dal.

  Szanowni Państwo

  Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dofinansowanie budowy skoczni w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie.

  Celem istnienia Rady Rodziców jest wspieranie działań Szkoły, dlatego zależy nam na tym, by umożliwić naszym dzieciom pełny rozwój fizyczny oraz intelektualny. W naszej szkole brak jest skoczni w dal z tego powodu zajęcia takie odbywają się na obcych obiektach. Wybudowanie takiej skoczni w naszej szkole umożliwiło by dostęp do takiej infrastruktury wszystkim uczniom naszej szkoły.

  W podziękowaniu za okazane wsparcie przekażemy Państwu tarczę Przyjaciela Szkoły oraz Dyplom z podziękowaniem i wpisem na szkolnej stronie internetowej. Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw.

  Wpłat prosimy dokonywać na nr konto:PKO BP 87 1020 2892 0000 5702 0621 8574

  Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie, ul. Spasowskiego 8, 31-139, Kraków
  z dopiskiem: dofinansowanie do budowy skoczni

  Przewodniczący Rady Rodziców Adrian Harężlak

  http://www.sp7.pl/radarodzicow.html