ul. Władysława Spasowskiego 8
31-139 Kraków
tel: 126337442

Oferta

              Zapraszamy na naszą stronę www.sp7.pl ,kliknij ikonkę 7 – online . Dla tych, którzy chcą poznać naszą szkołę czeka szereg atrakcji.  

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Wojska Polskiego mieści się przy ul. Władysława Spasowskiego 8. Usytuowanie szkoły jest niezwykłe. Choć to ścisłe centrum Krakowa, a krótki spacer ulicą Łobzowską prowadzi do Rynku, szkoła tonie w zieleni. Nie słychać tu ruchu ulicznego, a jedynie śpiew ptaków. Sąsiedztwo z ogrodami Zakonu Sióstr Wizytek i zieleń wokół szkoły zapewniają czyste powietrze.

Szkołą kieruje pani dyrektor -mgr Anna Kalafar. Można do nas w każdej chwili zadzwonić pod numer tel./fax 12 633 74 42, odwiedzić nas na stronie www.sp7.pl lub wysłać e-mail, na adres: sp7@poczta.onet.eu. Sekretariat przyjmuje rodziców codziennie od 8:00 do 15:00.

 Obecnie w szkole jest 13 oddziałów, w których uczy się ok.270 dzieci. Nasza Szkoła kształci i otwiera możliwości dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej, na którą składają się: multimedialna sala językowa, pracownia przyrodniczo-geograficzna, pracownia fizyczno-chemiczna, komputerowa, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, aula widowiskowa, dwa boiska sportowe, w tym jedno wielofunkcyjne, po generalnym remoncie, pokryte miękką, bezpieczną nawierzchnią, znakomicie wyposażoną biblioteką, szeroki wybór pomocy naukowych, w tym monitory interaktywne i tablice multimedialne zakupione w ramach programu " Aktywna Tablica".

Co dla najmłodszych ?

Nasi najmłodsi uczniowie mają do dyspozycji pierwsze piętro. Przestronny korytarz zapewnia przestrzeń na radosne zabawy i ruch podczas przerwy, tak potrzebne dla prawidłowego rozwoju. Każda klasa ma swoją salę, a w niej potrzebne pomoce, telewizor, laptop z dostępem do Internetu oraz miejsce do przechowywania. Czas po obowiązkowych zajęciach dzieci spędzają w świetlicy głównej wyposażonej w interaktywną podłogą, która mieści się na parterze szkoły oraz w 2 innych salach: w sali radości i zabaw i w bawialni z wielkimi, miękkimi klockami. Jeśli tylko pogoda pozwala, dzieci spędzają czas na powietrzu, korzystając z obu boisk sportowych. 

Bezpieczeństwo uczniów dodatkowo zapewnia zewnętrzny i wewnętrzny monitoring. W opiece nad uczniami wspiera szkołę pielęgniarka.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, lekcje zaczynają się o godz. 08:00 i trwają do 15.10. 

Pierwszakom oferujemy:

- Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.

-Opiekę świetlicy szkolnej od 7:00 do 17:00.

- Naukę języka angielskiego w zwiększonej liczbie godzin.

- Kolorowe i dobrze wyposażone sale lekcyjne z kącikami do gier i zabaw.

- Zróżnicowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną kierowaną do dzieci i rodziców.

- Możliwość rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych.

- Działania wspomagające rozwój dzieci, budujące więź ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwiające adaptację naszych najmłodszych poprzez:

 • wyjścia i wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze i rekreacyjne
 • uroczystość pasowania na ucznia oraz „Świetliczka”
 • konkursy szkolne i pozaszkolne /recytatorskie, plastyczne, czytelnicze, z j. angielskiego i inne/
 • ciekawe zajęcia w formie warsztatów prowadzone w oparciu o scenariusze Uniwersytetu Dzieci
 • wspólne świętowanie, m. in. :spotkania opłatkowe, Jasełka, Wiosenny Apel Świąteczny, Andrzejki, Mikołajki, zabawę karnawałową
 • festyn rekreacyjno - sportowy z okazji Święta Sportu Szkolnego
 • udział w akcjach ekologicznych, charytatywnych, promujących zdrowie, bezpieczeństwo itp.
 • - Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.

  - Możliwość zakupu obiadu gotowanego na miejscu przez ajenta, spożycia go w dogodnych godzinach dostosowanych do planu lekcji.

  - Uczestnictwo w „Programie dla szkół”, w ramach którego m. in. dostarczane są do szkoły owoce, warzywa i wyroby mleczne.

  - Możliwość korzystania z automatu ze zdrowymi przekąskami i napojami, pitnika z wodę do napełniania swoich pojemników na wodę.

  Więcej o naszych działaniach

  Kształcimy dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz postawy proekologiczne naszych wychowanków poprzez udział w wielu programach: "Śniadanie daje moc", "Książki naszych marzeń", "Uczeń-Obywatel", "Rośliny kontra Smog", "Akademia Młodego Krakowianina", "Stars rowerem do szkoły", „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady” , "Kino z Klasą", Klub Bezpiecznego Puchatka” .

  Realizujemy liczne projektym. in.„Działam, więc jestem” we współpracy z Fundacją Inicjatyw Twórczych i Społeczno – Edukacyjnych Kurdybanek, "Eko-logiczni", „Sesje z plusem”, „Poznaj Polskę" pod patronatem MEiN, Klimatyczna klasa, „ Z klasą do muzeum”, „Bądź turystą w swoim mieście”.

  Aby sprostać nowym wyzwaniom zaangażowaliśmy się w projekty:

  - „ Szkoła odpowiedzialna cyfrowo „ Fundacji Dbam o Mój Zasięg

  - „Nowe formy zagrożeń zdiagnozowane w czasie pandemii” w ramach realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 „Bezpieczny Kraków”,

  - internetowy trening umiejętności uczenia się: „DASZ RADĘ!” organizowany przez Poradnię Pychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Krakowie.

  - innowację "Upcycling- eko dzieci i ich śmieci" mającą na celu ponowne nadanie użyteczności pozornie wykorzystanym przedmiotom.

  Bierzemy udział w licznych akcjach charytatywnych, m. in. „Gwiazdka dla zwierzaków”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” , „Pola Nadziei”, „Światowy Dzień Ubogich 2021”. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem SURSUM CORDA - „ W górę serca”.

  Posiadamy certyfikaty:

  "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo", "Szkoły Promującej Zdrowie", „Szkoły Nieodległej”, "Wielkiego  serca", "Srebrnej Gwiazdki STARS" . 

  Realizujemy innowacje pedagogiczne:

  - "Rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci w kl. II”

  - " Small People - Great Theatre"

  - „Piosenka narzędziem do nauczania języka angielskiego”

  - "Just say it” oraz “EkoEmocje”

  - "Keep calm- Practice makes exams perfect"

  - „Podróż w świat wartości” w klasach I-VIII

  Bierzemy udział w konkursach o różnym zasięgu i tematyce, niektóre z nich to:

  - polonistyczne: Małopolski Konkurs Humanistyczny , w którym nasza uczennica dostała się do etapu wojewódzkiego, Konkurs pięknego czytania, recytatorski dla młodszych i starszych uczniów, szkolny konkurs literacki,

  - matematyczne: Alfik, "Kangur", Krakowska Matematyka, Małopolski Konkurs Matematyczny,

  - fizyczne: Małopolski Konkurs Fizyczny, w którym nasz uczeń dostał się do etapu wojewódzkiego,

  - plastyczne: ”Piękno wokół nas”, „Piłsudski w oczach dziecka”, „Historia oręża polskiego”, „Projekt tortu na 100 -lecia dla Niepodległej”, "Spotkanie z polską legendą",

  - ortograficzne: „Kaktus”,

  - przyrodnicze: "Świetlik", "Eko - Planeta",„Geoplaneta”,

  - języka angielskiego: Krakowski Konkurs Języka Angielskiego, VI Międzynarodowego Konkursu Językowo- Plastycznego „ My Town”,

  - sportowe: Turniej Piłki Nożnej chłopców, Krakowska Olimpiada Dzieci i Młodzieży w zawodach szachowych, Krakowska Olimpiada Dzieci i Młodzieży w zawodach pływackich, Jesienne Biegi Sztafetowe Miksta 4x100m oraz sztafeta olimpijska,Turniej Piłki Siatkowej Krakowskich Szkół Podstawowych, „Prawo, ratownictwo, bezpieczeństwo” edycja IV organizowana przez Straż Miejską Miasta Krakowa i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

  W ramach wsparcia tradycyjnych metod edukacyjnych:

  - uczniowie biorą udział w "Zielonych lekcjach”, lekcjach plenerowych, bibliotecznych, zajęciach w ramach Projektu Uniwersytetu Dzieci, wykładach on-line m. in. Instytutu Fizyki Jądrowej,

  - przeprowadzają eksperymenty w ramach zajęć kreatywnych –„Mali Naukowcy – wiedza i eksperyment”,

  - uczestniczą w rowerowych kampaniach w ramach programu STARS rowerem do szkoły,

  - bawią się podczas dni: „ Tabliczki mnożenia”, „Liczby Pi”, „Międzynarodowego Dnia Kropki”, Dnia chłopaka, Dnia dziewczyny, Pluszowego Misia.

  Organizujemy liczne wyjścia do krakowskich muzeów, galerii i miejsc pamięci, teatrów- zdobywając tytuł Teatromaniaka , filharmonii na koncerty dla dzieci, przedstawienia kształtując postawy patriotyczne i kulturalne najmłodszych obywateli naszego miasta.

  Przygotowujemy prezentacje multimedialne, a także multimedialne akademie z okazji świąt, m. in. Dnia Odzyskania Niepodległości w czasie trwania pandemii.

  Od kilku lat organizujemy razem ze Strażą Miejską Olimpiadę Wiedzy o przepisach ruchu drogowego dla szkół z Dzielnicy Stare Miasto. Uczestniczyliśmy w zorganizowanych przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe po raz pierwszy w swojej 127 letniej historii I Mistrzostwach Małych Ratowników kl. VI-VII.

  Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

  „Czarodziejskie dłonie”dla dzieci zapisanych do świetlicy, ale i chętnych nie uczęszczających do świetlicy, chcących rozwijać swoje plastyczne zainteresowania

  Szachy - nauka na poziomie podstawowym i zaawansowanym

  Engram dla klas IV-VII

  Robotyka dla klas I-III

  Matcraft dla klas I-III

  Dzięki wieloletniej współpracy z Centrum Młodzieży instruktorzy prowadzą w naszej szkole bezpłatne zajęcia :

  - gry zespołowe dla kl. IV - VI

  - judo dla klas I - VI

  - piłkę nożną

  - gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej klasy I-III

  Organizujemy wyjazdy na "Zielone szkoły", w czasie ferii zajęcia "Zima w szkole", w czasie wakacji "Lato w szkole". Oferujemy udział w wycieczkach krajoznawczych, również w ramach działalności Szkolnego Koła PTTK "Podróżnik". Od roku szkolnego 2017/2018 jesteśmy członkami Klubu Szkół UNICEF.

  Od lat prowadzimy zbiórkę surowców wtórnych: makulatury, elektrośmieci, zużytych baterii. Za wyżej wymienione akcje, w którą włącza się środowisko lokalne otrzymujemy co roku nagrody.

  W naszej szkole działa 13 Krakowska Drużyna Harcerzy – Gromada Światowida i 13 Krakowska Drużyna Harcerek – Gromada Łady. 

      "Nas7a Siódemka" to:

  - bezpieczeństwo i profilaktyka

  - profesjonalna opieka

  - wysoki poziom nauczania

  - bogata oferta edukacyjna

  - różnorodne i nowoczesne formy i metody pracy z uczniem

  - nowoczesna baza dydaktyczna

  - komfort i przestrzeń

  ZAPRASZAMY na wirtualny spacer do Nas7ej Siódemki.

  Na przyszłych pierwszoklasistów czekają atrakcje. Wystarczy zajrzeć na stronę www.sp7.pl  i kliknąć Powodzenia !

  Zostań uczniem klasy I w Szkole Podstawowej Nr 7!!!


  W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.