ul. Władysława Spasowskiego 8
31-139 Kraków
tel: 126337442

Wizja

Nowoczesna szkoła nastawiona na dialog, akceptację i życzliwość, wspierająca uczniów w edukacyjnych i życiowych problemach.

Szkoła, w której każdy młody człowiek ma możliwość do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień oraz umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości.

„Ze wszystkich nauk, jakie człowiek

może i powinien znać, najważniejsze jest

umieć żyć tak , aby zrobić jak najwięcej dobra.

Istnieje tylko jedna prawdziwa nauka:

o tym jak człowiek powinien postępować w życiu”.

Lew Tołstoj

http://www.sp7.pl/misjaiwizja.html


Misja

Każde dziecko otaczamy szczególną troską, wykazując dbałość o jego wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, moralny i fizyczny.

W atmosferze wzajemnego zaufania i tolerancji stwarzamy warunki do rozwijania osobowości uczniów. Rozbudzamy w wychowankach twórczą aktywność. Uczymy samodzielności i odpowiedzialnego działania.

http://www.sp7.pl/misjaiwizja.html