ul. Władysława Spasowskiego 8
31-139 Kraków
tel: 126337442

Języki obce

  • języki nowożytne
    • język angielski
    • język hiszpański
    • język niemiecki

Ważnym punktem odniesienia w formułowaniu wymagań dla uczących się języka obcego były zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczące rozwijana kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.

Pierwszy język obcy nauczany jest obecnie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a dwa języki obce od gimnazjum. W podstawie dla języka obcego przewidziano wiele wariantów odpowiadających różnym sytuacjom, wynikającym z kontynuacji lub rozpoczynania nauki danego języka na kolejnych etapach edukacyjnych.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 1-3 uczą się języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo zamiast 2 godzin. 

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 4-6 uczą się języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo zamiast 3 godzin. 

Od roku szkolnego 2020/21 uczniowie klas siódmych mają do wyboru drugi język obcy. Mogą się uczyć języka angielskiego i niemieckiego lub hiszpańskiego.