ul. Golikówka 52
30-723 Kraków
tel: 126532373

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
język angielski Innowacja 144
język angielski angielski dla wszystkich 114
szachy szachy 45
szachy edukacja przez szachy 40
plastyka mały artysta 30
społeczne PCK 30
umiejętności kółko kulinarne 28
matematyka logico 26
piłka ręczna Szczypiorniasta szkoła 25
teatr koło teatralne 25
gimnastyka sportowa gimnastyka korekcyjna 25
taniec taniec nowoczesny 20
sztuka kółko "Robótki ręczne" 20
doradztwo zawodowe doradztwo zawodowe 20
sztuka robótki ręczne 19
kompetencje społeczne zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emicjonalne 18
wychowanie fizyczne Szkolny Klub Sportowy 18
korekcja i kompensacja zajęcia wyrównawcze klasy I-III 18
korekcja i kompensacja zajęcia wyrównawcze matematyka klasy IV-VII 16
siatkówka siatkówka 15
plastyka kółko artystyczne 15
matematyka i przedmioty przyrodnicze kółko zainteresowań "Logiko" 15
wiedza zajęcia wyrównawcze klasy:I, II, III 13
umiejętności robotyka 12
korekcja i kompensacja zajęcia dla dzieci zepecjalnymi potrzebami edukacyjnymi 12
wiedza Zajęcia przygotowujące uczniów do Sprawdzianu Szóstoklasisty. 11
logopedia zajęcia logopedyczne 10
gry i zabawy zajęcia sportowe gry i zabawy 10
wiedza programowanie 10
logopedia zajęcia logopedyczne 10
kompetencje społeczne zajęcia adaptacyjne 10
matematyka i przedmioty przyrodnicze matematyka 9
muzyka wokalno -artystyczne 8
muzyka zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 6
korekcja i kompensacja terapia pedagogiczna 5
matematyka zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 5
terapia pedagogiczna terapia pedagogiczna 3
język hiszpański zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 3
język angielski zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 3

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.