Szkoła Podstawowa nr 65
XIII
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
ul. Golikówka 52
30-723 Kraków
tel: 126532373

Organizacja pracy


Nazwa jednostki Średnia w tygodniu PN WT ŚR CZ PT
Szkoła Podstawowa nr 65, nauka na jedną zmianę 7;00 - 17;00 7;00- 17;00 7;00 - 17;00 7;00 - 17;00 7;00 - 17;00 7;00 - 17;00
opieka pielęgniarki szkolnej 13 godz. 9;00-13;00 9;00-13;00 9;00-14;00
logopeda , neurologopeda po uzgodnieniu terminu, konsultacji indywidualne
pedagog szkolny, logopeda 12,5 godz 8;30-11;30 8;00-14;30 9;55-12;25
biblioteka szkolna z czytelnią 10 godz. 8;45-10;45 9;30-11;30 9;30-11;30 8;00-10;00 8;45-10;45
sekretariat szkoły 9;00-13;00 9;30-11;30 9;00-12;00 9;00-12;00
Dyrektor Szkoły, przyjmuje w każdym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu 13;00-14;00 10;00-11;00 13;15-14;45 w sprawie skarg i wniosków
Godziny pracy świetlicy 7;00-7;45 11;30-17;00 7;00-7;45 12;20-17;00 7;00-7;45 12;20 -17;00 7;00-7;45 12,00-17;00 7;00-7;45 11;30-17;00
Godziny zajęć dydaktycznych 8;00-14;50 8;00-14;50 8;00-14;00 8;00-14;00 8;00-14;00

Tu można sprawdzić, czy szkoła pracuje na zmiany.

Organizacja pracy szkoły nie ogranicza się do podziału lekcji. Ważne są informacje o dostępności opieki medycznej i pedagogiczno-psychologicznej.

Organizacja pracy szkoły obejmuje opis szerokiej palety usług poza samymi lekcjami. Ta oferta ma znaczący wpływ na sukces szkoły rozumianej jako środowisko. Dziś, gdy szkoła straciła monopol na przekazywanie wiedzy coraz bardziej istotna staje się kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy i rozwój kompetencji społecznych.