Szkoła Podstawowa nr 65
XIII
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
ul. Golikówka 52
30-723 Kraków
tel: 126532373

Wizja

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,

aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Szkoła powinna dążyć do tego,

by młody człowiek opuszczał ją jako

harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.

Albert Einstein

 • Funkcjonowanie naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy: nauczycieli, uczniów i rodziców oraz partnerów szkoły.
 • Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli i poglądów.
 • Jesteśmy po to, aby dobrze wychowywać powierzone nam przez rodziców dzieci.
 • Chcemy poprzez swoją pracę przekazywać uczniom rzetelną wiedzę o otaczającym świecie.
 • Chcemy służyć wiedzą, życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem zdobywać przyjaźń i zaufanie dzieci.
 • Jesteśmy szkołą pomagającą rozwijać wszelkie talenty i uzdolnienia uczniów.
 • Jesteśmy szkołą promującą zdrowy styl życia.
 • Chcemy wychować młodego człowieka w duchu tolerancji oraz poszanowania historii i tradycji wspólnej Europy.
 • Naszą dewizą jest przede wszystkim dobro każdego dziecka, uczącego się w naszej szkole.

W zakresie nauczania uczymy:

 • swobodnego wypowiadania się zarówno w mowie jak i w piśmie,
 • zdobywania rzetelnej wiedzy i umiejętności, pozwalających na kontynuację nauki w gimnazjum,
 • rozwijania zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,
 • rozwijania zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
 • poznawania dziedzictwa kultury narodowej w perspektywie kultury europejskiej.

W zakresie kształcenia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy uczymy:

 • planowania, oceniania i organizowania własnej nauki,
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
 • prezentacji własnego punktu widzenia oraz uwzględniania poglądów innych ludzi,
 • efektywnego współdziałania w zespole,
 • rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy,
 • rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.

W zakresie pracy wychowawczej:

 • tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu oraz harmonijnemu rozwojowi osobowości dziecka,
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie najwyższych wartości w otaczającym świecie,
 • uczenie szacunku dla dobra wspólnego,
 • przygotowanie do dokonywania wyborów i rozpoznawania wartości moralnych,
 • kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych.

Jesteśmy szkołą:

 • wychodzącą naprzeciw potrzebom wszystkich uczniów i ich rodziców,
 • przygotowującą uczniów do kontynuacji nauki w gimnazjum,
 • wychowującą w duchu wartości uniwersalnych,
 • nowoczesną, dbającą o wszechstronny rozwój dziecka,
 • środowiskową, wykorzystującą bogate tradycje swojej 140-letniej historii,
 • ułatwiającą każdemu uczniowi i nauczycielowi dostęp do nowoczesnych źródeł informacji,
 • realizującą programy nauczania, które przygotowują uczniów do twórczego rozwiązywania problemów oraz wdrażają do ciągłego i samodzielnego uczenia się,
 • współpracującą z rodzicami i wspierającą rodziców w zadaniach wychowawczych,
 • przygotowującą uczniów do życia w zjednoczonej Europie.

Chcemy utrzymać u każdego ucznia, kończącego klasę szóstą, tak wysoki poziom chęci do odkrywania świata i pogłębiania wiedzy, z jakim rozpoczynał przygodę ze szkołą w klasie pierwszej.


Misja

Szkoła z oddziałami przedszkolnymi jest położona daleko od ruchliwej ulicy. Nasze środowisko nie jest skażone wpływami grup patologicznych, jest bezpieczne i przyjazne dla ucznia. Kameralność i rodzinna atmosfera pozwalają na podanie pomocnej dłoni każdemu.

W szkole jest zatrudniony pedagog, logopeda, nauczyciel prowadzący terapię pedagogiczną, neurologopeda, oligofrenopedagog i surdopedagog.

Zapewniamy naukę na jedną zmianę, co umożliwia uczniom efektywne uczenie się i pozwala na wykorzystanie czasu popołudniowego na rozwijanie swoich pasji. W ramach zajęć proponujemy aktywne spędzanie czasu m.in. w ogródku jordanowskim, gry i zabawy sportowe w ogrodzie szkolnym jak i na sali gimnastycznej, zajęcia w pracowni komputerowej. Dla tych, którzy wolą spędzać czas poszerzając swoją wiedzę proponujemy „rozrywki intelektualne”, gry logiczne, quizy. Znajdzie się również coś dla artystycznych dusz m.in. zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne. Nie zabraknie także czasu na odrobienie zadań domowych i objaśnienie tego, co niezrozumiałe. Posiadamy bogatą ofertę kółek zainteresowań.

Mamy bardzo bogate zaplecze dydaktyczne. W każdej sali lekcyjnej znajduje się tablica interaktywna, posiadamy nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu, bibliotekę i czytelnię, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarnym i toaletą dla osób niepełnosprawnych, pełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki nożnej, nowoczesne boisko wielofunkcyjne, które aktywnie wykorzystujemy m.in. podczas przerw, ogród szkolny z atestowanym placem zabaw m.in. huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownica, tor przeszkód.W szkole jest dziennik elektroniczny.

Organizujemy dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: rewalidacja, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne.

W szkole są realizowane 3 innowacje pedagogiczne:szachy w klasach I-II, dodatkowy język angielski dla każdej klasy oraz innowacja plastyczna w klasie III.

W oddziałach przedszkolnych, znajdujących się w nowoczesnym, oddzielnym budynku zapewniamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych w tym naukę języka angielskiego.

Podejmujemy różne działania, które mają na celu umożliwienie uczniom poszerzanie swoich zainteresowań oraz rozwijanie różnych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Na terenie szkoły organizowane są projekty, które mają zasięg międzyszkolny. Są to m.in. spotkania uczniów podgórskich szkół podstawowych tzw. debaty. Odbywają się one już 15 lat. Debaty mają miejsce każdego roku szkolnego na przełomie maja i czerwca. Podczas wspólnych rozmów i prezentacji podejmowane są różne tematy obejmujące różnorodne dziedziny takie jak np. historia, społeczeństwo, kultura, bezpieczeństwo, sztuka, kulinaria itp. Dzięki temu uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, uczenia się komunikacji międzyludzkiej oraz prezentowania efektów swoich przemyśleń.

Innym przedsięwzięciem jest organizacja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej. Jego założeniem jest obcowanie dzieci z językiem obcym oraz możliwość zaprezentowania swoich talentów wokalnych przed publicznością. Konkurs odbywa się każdego roku na przełomie października i listopada.

Uczniowie biorą udział w różnych warsztatach, których realizacja odbywa się na terenie szkoły, są to m.in. warsztaty „ Moja wymarzona książka” dla uczniów klas II-III oraz warsztaty teatralne dla uczniów klas IV-VI „ Kochamy Szekspira”, dziennikarskie.W czasie ich trwania uczniowie stają się pisarzami, ilustratorami książki oraz scenarzystami, scenografami i aktorami danej sztuki jak również twórcami słuchowiska radiowego. Przy pomocy „fachowców” przygotowują projekt książki, scenariusz przedstawienia, scenografię oraz stroje. Ich książka zostaje wydana i każdy z uczestników warsztatów otrzymuje swój egzemplarz podpisany jego imieniem i nazwiskiem jako autora. Warsztaty teatralne kończą się wcieleniem uczniów w aktorów i wystawieniem swojej sztuki na deskach Teatru Ludowego. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy V realizują projekt dziennikarski, którego zwieńczeniem będą dwie gazety. Jedna z nich w całości zostanie poświęcona historii szkoły oraz obchodzonym w tym roku jubileuszom: 140 lat szkoły, 40 lat nadania imienia Czesława Janczarskiego oraz 15 lat ufundowania przez rodziców Sztandaru Szkoły. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie realizowali z dużym rozmachem słuchowisko radiowe, którego premiera odbyła się w krakowskiej Stolarni (Teatr Ludowy)

Promujemy także zdrowe jedzenie angażując się w projekt „ Zdrowe jedzenie w mojej szkole i na moim stole”. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie samodzielnie uprawiają, na terenie szkolnego ogródka, zdrowe warzywa m.in. pomidory, ogórki.

Zostaliśmy także zakwalifikowani do projektu „ Szczypiornista szkoła”, czyli „Szczypiorniaki”. Na terenie szkoły odbywają się zajęcia sportowe z piłki ręcznej dla uczniów klas I-VI. Dzięki temu nasi uczniowie mogą rozwijać również swoje talenty sportowe. W ramach tego projektu uczestniczą w różnych zawodach i poznają „sportowy świat”, który ich otacza.

W ramach warsztatów językowych organizujemy spotkania z obcokrajowcami, podczas których uczniowie mogą obcować z językiem obcym i udoskonalać swoje umiejętności w porozumiewaniu się. Odwiedzili nas już m.in. obywatele Jordanii, Mongolii, Chin a w tym roku gościć będziemy Gruzina.

Podejmujemy również innowacyjne działania pozwalające rozwijać się uczniom. Jest to m.in. nowy projekt, który pojawi w roku szkolnym 2015/2016 „Słowo, muzyka, taniec, śpiew, czyli przegląd twórczości polsko – angielskiej”. Będzie on również miał zasięg międzyszkolny. Rozpoczynamy również dwie innowacje: dla uczniów klas I-II Edukacja przez szachy w szkole, która będzie realizowana w latach 2015-2017, oraz dla uczniów klas I-VI Odkrywamy Wielką Brytanię, realizowaną w latach 2015-2016 poprzez dodatkową godzinę języka angielskiego w każdej klasie.

Oprócz tych przykładowych działań stawiamy sobie inne, różne wyzwania, dzięki którym nasi uczniowie mają możliwość szerokiego rozwoju. Bierzemy udział w konkursach kuratoryjnych, recytatorskich, czytelniczych, przeglądach teatralnych, warsztatach i projektach organizowanych przez różne instytucje. Organizujemy także różne, podobne przedsięwzięcia na terenie szkoły.

Wszystkie podejmowane przez nas działania uczą dzieci samodzielności, pewności siebie, lepszego rozumienia świata, współdziałania z innymi oraz pozwalają im na rozwój w różnych kierunkach. Dzięki podejmowanym działaniom realizujemy wizję szkoły.