ul. Stawowa 179
31-346 Kraków
tel: 126370950

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
piłka nożna Piłka nożna 50
plastyka warsztaty plastyczne 35
logopedia Zajęcia logopedyczne 25
taniec Taniec towarzyski 25
sztuka Szkolne koło origami 25
muzyka Chór szkolny 25
umiejętności Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zajęcia plastyczne 24
wychowanie fizyczne Gry i zabawy ruchowe 24
matematyka Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty (matematyka) 22
plastyka Zajęcia plastyczne promujące aktywność twórczą 21
historia Koło historyczne "historia w pigułce" 21
język angielski Kółko języka angielskiego 20
matematyka Kółko matematyczne (zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania) 20
wychowanie fizyczne SKS 20
umiejętności Każdy z nas jest wyjątkowy-rozwijamy swoje zdolności 17
plastyka Koło plastyczne 15
sztuki walki Judo 15
umiejętności „Jestem aktywny” kółko rozwijające różne aktywności ucznia 12
muzyka Chór szkolny 10
teatr Koło teatralne 10
język angielski Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (nauka poprawnego czytania w języku angielskim) 10
język polski Ortograffiti 10
tenis stołowy Tenis stołowy 10
język angielski Język angielski 10
taniec Balet 10
taniec ZUMBA 10
wiedza Zajęcia wyrównawcze 5
język hiszpański Język hiszpański 5
historia Klub Turystyki Historycznej 5
muzyka Pianino,skrzypce, gitara 0

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.