ul. Erazma Jerzmanowskiego 6
30-836 Kraków
tel: 126584328

Wizja

Nasza szkoła kultywuje idee patriotyczne, humanistyczne, moralne, społeczne, etyczne, kulturowe.

Kształtuje w uczniach właściwą postawę obywatelską oraz stosunek do tradycji i wartości symboli narodowych. 

Uczeń naszej szkoły docenia wagę idei uczenia się przez całe życie.

Nasz absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności, jest twórczy i tolerancyjny.

Nasza szkoła:

  • jest mocno związana ze środowiskiem lokalnym
  • cieszy się dobrą opinią wśród rodziców
  • jest bezpieczna
  • stosuje nowoczesne metody nauczania wspierające rozwój uczniów
  • wdraża elementy oceniania kształtującego

Misja

"Kupić, by cię, Mądrości za duże pieniądze" (Jan Kochanowski)

Oczekujemy, że każdy członek społeczności szkolnej będzie brał udział w kształtowaniu:

  • klimatu wzajemnego szacunku, przyjaźni, troski i wsparcia z równoczesnym poszanowaniem własnej godności i indywidualności
  • edukacji o najwyższej jakości, która umożliwia właściwy rozwój jednostki
  • zaangażowania w życie szkoły, pozwalającego realizować własne oczekiwania z wykorzystaniem swoich możliwości, predyspozycji i zainteresowań
  • partnerstwa łączącego rodziny, nauczycieli, uczniów i instytucje wspierające działalność szkoły
  • środowiska, które cechuje zrozumienie, tolerancja i szacunek dla różnych kultur, wyznań i tradycji narodowych ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa historycznego i uwypukleniem roli patrona szkoły.

Pragniemy, aby uczniowie, kończący naszą szkołę, byli ludźmi w pełni przygotowanymi do kształcenia na wyższych poziomach nauczania.