ul. Erazma Jerzmanowskiego 6
30-836 Kraków
tel: 126584328

Oferta

W roku szkolnym 2021/2022 zostaną otwarte dwie nowe klasy pierwsze. 

Szkoła Podstawowa nr 41 oferuje dużą salę gimnastyczną z pełnym sportowym wyposażeniem, nowe boiska szkolne wielofunkcyjne, na których prowadzone są zajęcia sportowe z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, a także nową, trzy-torową bieżnię. Do dyspozycji uczniów są wyposażone klasopracownie i sprzęt multimedialny, świetlica szkolna (czynna od 6:30-17:00), biblioteka i stołówka z jadalnią. W szkole prowadzone są różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, m.in. basen, koło języka hiszpańskiego, zajęcia plastyczne,koło dziennikarskie,zajęcia sportowe : speed-ball, zapasy, wyjazdy na narty, ogólnorozwojowe. 


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.