ul. Erazma Jerzmanowskiego 6
30-836 Kraków
tel: 126584328

Baza szkoły


Nazwa jednostki Parametry Uwagi
Sale lekcyjne 51 m2 W większości wyposażone w nowe meble, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, np. s.35 - matematyka
Sala zabaw ok. 40 m2 Wyposażona w zabawki edukacyjne rozwijające kreatywność uczniów
Sala gimnastyczna 288 m2 Sala niedawno wyremontowana. Posiada parkiet, do sali przylega magazyn wyposażony w szeroki asortyment sportowy
Świetlica 51 m2 Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami świetlicowymi i związaną z tym liczebnością dzieci, zabawy odbywają się również w podgrupach, w udostępnionych na ten cel salach na parterze. Świetlica wyposażona jest w wiele gier, materiały plastyczne itp.
Pracownia chemiczno-fizyczna z zapleczem ok. 90 m2 Pracownia przygotowywana specjalnie na rok szkolny 2017/2018; w jej wyposażeniu znajdą się m.in.: cyfrowy mikroskop Q7 z oprogramowaniem GlogiScope oraz mobilne cyfrowe laboratorium (LabDisc BioChem oraz LabDisc Fizyka)
Pracownia plastyczna z zapleczem 66 m2 Wyposażona w meble dostosowane do przechowywania materiałów plastycznych i prac uczniów.
Pracownia komputerowa 51 m2 Pracownia posiada 25 uczniowskich stanowisk komputerowych oraz tablicę multimedialną.
Biblioteka i czytelnia 100m2 Biblioteka posiada na bieżąco uzupełniany bogaty księgozbiór, w jej wnętrzu odbywają się także liczne zajęcia i wydarzenia popularyzujące czytelnictwo i o charakterze kulturowym.
Gabinet pielęgniarki 13 m2 Gabinet został wyremontowany i doposażony w 2015 r.
Gabinet logopedy 8m2 Wposażony w pomoce dydaktyczne potrzebne do pracy z dziećmi z wadami wymowy.
Sala do zajęć wyrównawczych 17 m2 Wyposażona w liczne pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Kuchnia wraz z zapleczem 61 m2 Dostosowana do standardów HACCA; serwuje przepyszne obiady: http://smaczek.stradus.pl/
Stołówka szkolna 31 m2 Wydawanie posiłków odbywa się w godzinach od 12.00-14.30. Dzieci spożywają posiłki w grupach wiekowych.
Boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, nożna, koszykówka, siatkówka) 20 x 35 m, 700 m2 Nawierzchnia poliuretanowa SBR
Boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) 11 x 20 m, 220 m2 Nawierzchnia poliuretanowa SBR
Bieżnia 3-torowa o dł. 70 mb (strefa biegu: 60 mb), ok. 256 m2 Nawierzchnia poliuretanowa

Baza szkoły (przedszkola) to nie tylko pomieszczenia. To co ważne, to wyposażenie tych pomieszczeń i ich dostępność.

Wobec współczesnych wyzwań istotna jest dostępność Internetu w szkole (Wi-Fi). Istotna jest informacja o dostępności świetlicy, o możliwości skorzystania z posiłków, o dostępności sali gimnastycznej i boiska.

Dobrze wyposażona i dostępna baza szkoły (przedszkola) sprzyja osiąganiu sukcesów dydaktycznych i pedagogicznych. W przypadku szkół dotyczy to nie tylko biblioteki (z dostępem do Internetu i multimediów) oraz pracowni przedmiotowych. W szkołach pojawiają się Centra Zabawy Wiedzą (wersja mikro Centrum Nauki Kopernik). Szkoły organizują przestrzeń dla uprawiania sportu i rekreacji udostępniając ją także poza lekcjami.

W każdej sali lekcyjnej istnieje możliwość skorzystania z  bezpiecznej sieci Wi-Fi, która umożliwia prowadzenie lekcji multimedialnych. Uczniowie mają dostęp do internetu w pracowni komputerowej oraz bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela.