ul. Smoleńsk 5-7
31-108 Kraków
tel: 124229649

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
matematyka 78 26 290
edukacja wczesnoszkolna 142 5 116
język angielski 44 9 108
język polski 94 11 56
plastyka 104 32 22
plastyka, historia i literatura 154 11 1
przyroda 2 34
język niemiecki 9 27
religia 10 2 13
historia 26 5 2

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.