ul. Smoleńsk 5-7
31-108 Kraków
tel: 124229649

Wizja

Nasze działania skierowane są na :

 • Wychowanie uczniów w poszanowaniu uniwersalnych wartości, jakimi są wolność, prawda, szacunek i tolerancja.
 • Stworzenie w szkole życzliwej dla ucznia i atmosfery, wzmacniającej poczucie bezpieczeństwa.
 • Indywidualny rozwój ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i predyspozycji.
 • Rozwijanie w uczniach umiejętności i potrzeby uczenia się.
 • Specjalizowanie się: dziedzinie edukacji kulturalnej z wykorzystaniem walorów Krakowa jako ośrodka kultury i sztuki,bliskości naszej szkoły do wielu instytucji kultury i sztuki miasta.
 • Specjalizowanie się .w dziedzinie rekreacji i turystyki, promującej zdrowy styl życia.
 • Pomoc uczniom w rozwoju talentów, poprzez udział w organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych,udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Zapewnienie uczniom wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej,otwartej na doskonalenie swojego warsztatu pracy.
 • informacje o naszej szkole

  Misja

  Jesteśmy szkołą:

  Kształcimy uczniów otwartych na wiedzę•Uczymy z pasją • Pomagamy uczniom w rozwoju ich talentów • Wspieramy i zachęcamy uczniów do podejmowania różnych form aktywności•Prowadzimy szeroki zakres działań edukacyjnych, lekcyjnych i pozalekcyjnych • Tworzymy w szkole atmosferę przyjazną dziecku • Wspieramy rodziców w procesie wychowania i kształtowania w dziecku otwartości na świat i drugiego człowieka• Wspieramy ducha partnerstwa między uczniami, pracownikami szkoły, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą. • Promujemy postawę, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

  NASZE ATUTY:

  Historia i tradycje szkoły • Wysoki poziom nauczania, liczne osiągnięcia w konkursach • Duży wybór zajęć pozalekcyjnych • Wykwalifikowana kadra, nauczyciele i wychowawcy z pasją. • Innowacje i programy edukacyjne: drugi język od klasy V „Niemiecki na Start”, możliwość zdania międzynarodowego egzaminu KID A1 i A2, zajęcia kodowania w klasach I – III, projekt „Edukacja, Kraków wielokulturowy” dla dzieci powracających z zagranicy, małopolski projekt SPInKA (Szkolny Punkt Informacji i Kariery), dla uczniów klas I „Mały Mistrz Sportu”. • Troska o bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę, indywidualne podejście do ucznia. • Opieka pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty pedagogicznego. • w okresie pandemii sprawna organizacja pracy szkoły, nauka z wykorzystaniem jednej platformy edukacyjnej, szybki przepływ informacji między Uczniem-Nauczycielem-Rodzicem.

  Świetlica szkolna: w godz. 7.00-17.00 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, liczne zajęcia tematyczne i rozwijające zainteresowania (plastyczne, przyrodnicze, podróżnicze, astronomiczne, teatralne, czytelnicze, „Duży czyta Małemu”, sportowe, twórczego myślenia, origami, koraliki, tworzenie biżuterii, wycieczki rekreacyjno-krajoznawcze, w tym po Krakowie "Śladami legend"). • Smaczne domowe obiady w stołówce szkolnej.

  Wyremontowany i zadbany budynek: nowe boisko wielofunkcyjne i plac zabaw, sale wyposażone w sprzęt multimedialny, bogato wyposażone sale klas I-III, pracownie przedmiotowe, sala komputerowa, sala gimnastyczna i baletowa.

  Liczne dodatkowe zajęcia: Zajęcia organizowane przez nauczycieli (literackie, językowe, czytelnicze, ortograficzne, historyczne, dziennikarskie, filmowe, matematyczne, programistyczne, ekologiczno-biologiczne, geograficzne, fizyczne, chemiczne, plastyczne, sportowe, sobotnie rajdy rowerowe, szkolne koło turystyczno- krajoznawcze). • Szeroki wybór zajęć dodatkowych oferowanych przez instytucje zewnętrzne (języki, balet, taniec towarzyski, robotyka, ,,Szkiełko i oko’’, szachy, brydż sportowy, szkółka narciarska, karate) • konsultacje dla uczniów • Zajęcia przygotowujące do konkursów.

  Bogaty program wychowawczo-profilaktyczny: Edukacja patriotyczna, pielęgnowanie historii i tradycji szkoły, ceremoniał szkolny • bogaty program uroczystości szkolnych i klasowych (Dzień Krakowski z udziałem zaprzyjaźnionych przedszkoli, Wieczór Baśni, Dzień Otwarty, Wieczór Naukowców, Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły, Konkurs Scrabble po niemiecku, Dzień Dziewczynki, Dzień Chłopca, Mikołajki, Wigilie klasowe, Konkurs Kolęd i Pastorałek, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Dzień Przyjaźni, Dzień Konwencji Praw Dziecka, zabawa karnawałowa, dyskoteki, festiwal piosenki, turnieje klas, rajdy szkolne, Pasowanie na czytelnika klas I, Ślubowanie klas I, Dzień Sportu) • liczne konkursy szkolne • wyjścia do teatru, muzeum, kina, warsztaty biblioteczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w uroczystościach miasta (uroczystości patriotyczne, samorządowe, Dni Dzielnicy I, Parada Patronów) • Wycieczki szkolne, przedmiotowe, krajoznawcze, zagraniczne, wyjazdy językowe. Wspieranie rodziców w procesie wychowania• wsparcie uczniów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej• działania profilaktyczne (program „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Chrońmy dzieci.”, Program profilaktyczny „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę) • rozwijanie w uczniach empatii i postaw prospołecznych (Szkolny Klub Mediacji Rówieśniczej, Szkolne Koło Wolontariatu, Klub Przyjaciół Żonkila, udział uczniów w licznych akcjach charytatywnych).

  Nasze sukcesy : W konkursach pozaszkolnych, kuratoryjnych przedmiotowych i tematycznych, wiedzy, artystycznych, sportowych • Wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 – najwyższy 9 stanin z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. • Absolwenci naszej szkoły są dobrze przygotowani do kolejnych etapów edukacyjnych, kontynuują naukę w renomowanych szkołach ponadpodstawowych. • Rokrocznie osiągają wysokie lokaty w licznych konkursach proponowanych przez instytucje oświatowe i kulturalne miasta, województwa i kraju.

 • Współpraca ze Szczepem 6 Krakowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Leśni Ludzie’’. • współpraca z Instytutem Austriackim w Krakowie • Integracja międzypokoleniowa – współpraca ze Związkiem Inwalidów Wojennych oraz Domem Pomocy Społecznej. • Współpraca ze Stowarzyszeniem Wiosna w ramach projektu ,,Akademia Przyszłości’’; z Krakowskim Centrum Tama. • W roku szkolnym 2018/2019 współpraca z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego realizacja projektu „LOKOMOTYWA Lider-Komunikacja-Inicjatywa. Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. • Udział w projektach: ,,Chronimy Dzieci’’-Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. •Projekt Uczeń - Obywatel ,,Nic o nas bez nas’’,.
 • Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej !