Szkoła Podstawowa nr 37
XVIII
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
os. Stalowe 18
31-922 Kraków
tel: 126443917

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
koszykówka 12
rugby 12 12
siatkówka 11
historia 2 1 1
matematyka 2
edukacja wczesnoszkolna 2
religia 2 1
przedmioty przyrodnicze 1

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.